loading
views

Ragetlie en de arbeidsovereenkomst na het 65e jaar

29 augustus 2008

Een 65-jarige werknemer stelt dat een gesloten arbeidsovereenkomst voor zes maanden toch een contract voor onbepaalde tijd is geworden omdat de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst niet is opgezegd bij de pensioengerechtigde leeftijd.

De werkneemster is vanaf 1 november 1991 in dienst bij het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp in de functie van verpleegkundige. Conform de CAO-Ziekenhuizen is haar arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van rechtswege geëindigd per 1 oktober 2007 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Niet opgezegd
Werkgeefster stelt dat per 1 oktober 2007 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – 6 maanden – is gesloten. Werkneemster stelt dat deze overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan nu de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst is verlengd en de nieuwe arbeidsovereenkomst niet is opgezegd. Ze vordert in kort geding toelating tot de arbeid en doorbetaling van loon.

Uitspraak
De kantonrechter oordeelt dat de oorspronkelijke overeenkomst geldt als een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dat deze eindigt bij de pensioendatum maakt dit niet anders. Daarnaast oordeelt de kantonrechter dat opzegging van de nieuwe arbeidsovereenkomst niet is vereist.

Ragetlie-regel?
De Ragetlie-regel is in beginsel van toepassing, zodat opzegging van de nieuwe overeenkomst noodzakelijk is. Het doel van Ragetlie is ontslagbescherming. Er kan niet gesteld worden dat werkneemster bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd onvoldoende ontslagbescherming heeft genoten, zodat Ragetlie niet toegepast hoeft te worden, aldus de kantonrechter. Opzegging is dus niet vereist en de nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op de einddatum behoudens voortzetting van de overeenkomst.

Voldoende ontslagbescherming
Werkneemster en werkgever twisten over de duur van de nieuwe arbeidsovereenkomst. Er is slechts een getekende arbeidsovereenkomst voor de duur van vijf maanden. De zesde maand waarin werknemer wel is ingeroosterd heeft werkneemster als contractsverlenging mogen opvatten. De kantonrechter oordeelt dat de nieuwe arbeidsovereenkomst dan ook stilzwijgend is verlengd voor dezelfde duur van vijf maanden.

Bron: Rechtbank Haarlem, 16 juni 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek