loading
views

Keuzemogelijkheden in uitstel AOW

29 augustus 2008

Mensen kunnen als ze willen hun AOW straks maximaal vijf jaar later laten ingaan. Als de AOW later ingaat, wordt die ook hoger. Mensen kunnen ook aangeven of zij de AOW geheel of gedeeltelijk willen ontvangen.

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met deze wijziging van de algemene ouderdomswet.

Doel: cultuuromslag, participatie
Het kabinet heeft twee doelen met dit wetsvoorstel. Enerzijds een cultuuromslag bereiken waarbij mensen 65 jaar niet meer als definitief eindpunt zien van hun werkzame leven. Daarnaast krijgt men de keuzemogelijkheid om na het bereiken van de 65-jarige leeftijd de AOW geheel of gedeeltelijk te ontvangen. De AOW wordt dan een individuele keuze, gebaseerd op de fysieke en financiële mogelijkheden van mensen. Mensen kunnen er dan voor kiezen werken geleidelijk af te bouwen.

Vervolg: advies Raad van State
De AOW is een basispensioenvoorziening voor mensen die 65 jaar of ouder zijn en rechtmatig in Nederland wonen. De AOW gaat nu in op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 wordt. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Werkgelegenheid – nieuws
> meer

Sociale zekerheid – nieuws
> meer

Flexmarkt – nieuws
> meer

Pensioen – nieuws
> meer

Oudere werknemers
> meer

Bron: ministerie van SZW, 29 augustus 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek