loading
views

Belastingdienst akkoord met reiskosten beveiligers28 augustus 2008

De Belastingdienst ging begin dit jaar niet akkoord met artikel 48 lid 7 van de cao Particuliere Beveiliging 2007 – 2008. Besprekingen van het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging met de Belastingdienst hierover hebben geleid tot resultaat.

De Belastingdienst is bereid om voor 2008 het bepaalde in artikel 48, lid 7 en 8 van de cao Particuliere Beveiliging 2007 – 2008 uit te leggen als een aanvulling op artikel 48, lid 6. De werknemer heeft recht op een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer en werk-woonverkeer. Deze vergoeding bedraagt per reisbeweging:

0 tot en met 8 km : geen vergoeding
9 tot en met 10 km : € 1,33
11 tot en met 40 km : € 0,13 per km
41 tot en met 45 km : € 0,13 per km plus € 0,84
46 km en hoger : € 0,286108 per km verminderd met € 6,244321

De totale vergoeding als hiervoor bedoeld inclusief de op grond van artikel 49 van de cao Particuliere Beveiliging 2007 – 2008 vergoede parkeer,- veer,- en tolgelden mag over het belastingjaar 2008 worden verminderd met een bedrag van € 0,19 per zakelijk verreden kilometer. Over het meerdere dienen de normale inhoudingen plaats te vinden, de werkgever mag hierbij ook kiezen voor eindheffing.

Voorwaarde: saldering uiterlijk in aangifte december
Aan deze tijdelijke interpretatie wordt de voorwaarde verbonden dat de hiervoor bedoelde saldering – door middel van correctieberichten dan wel door een eenmalige correctie op het belaste loon – plaatsvindt in het jaar 2008, dus uiterlijk in de aangifte over de maand december van dit jaar. Werkgevers blijven daarmee verplicht om te toetsen of en in hoeverre gedeclareerde kilometers voldoen aan de loonbelasting. Dat betekent toetsen of sprake is van een zakelijke rit (waaronder woon-werk) en of deze aansluit bij de meest voor de hand liggende route.

Bron: BeveiligingNieuws, 28 augustus 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek