loading
views

Principeakkoord CAO Saint-Gobain 2008-200927 augustus 2008

Naam

CAO Saint Gobain Isover Benelux B.V.

CAO-tekst

> CAO Saint-Gobain Isover 2006-2008

Looptijd

1 juli 2008 t/m 30 juni 2009

CAO-code t.b.v. loonheffing

2071

Loonmutaties

1 juli 2008 structureel 3,5% met een minimum van € 95,-

1 januari 2009 eenmalig € 120,-

Arbeidsvoorwaarden

Naast de procentuele loonsverhoging is er een eenmalige uitkering afgesproken als tegemoetkoming voor de gestegen ziektekostenverzekering. De kilometervergoeding voor woon-werkverkeer wordt verhoogd tot € 0,19 per kilometer, terwijl de bestaande regelingen voor een extra gang en zakelijk gebruik voor de privé auto intact blijven.

De gedifferentieerde WGA-premie blijft voor rekening van werkgever.

Verder zijn er enkele aanpassingen in de cao over het schrappen van de automatische beëindiging bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, de winstdelingsregeling en de bepaling dat werknemers op vrijwillige basis maximaal 6 ATV-dagen per jaar mogen verkopen tegen 4,6% van het vaste maandloon per ATV-dag.

Bron: De Unie, 26 augustus 2008

CAO-nieuws

> meer


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek