loading
views
0 reacties
Harry Vogels

Worstelen met ziekmeldingen

Sociaal-econoom Harry Vogels is adviseur en trainer op het gebied van CAO’s. Hij beantwoordt alle vragen over toepassing, dispensatie/vrijstelling, indeling, algemeen verbindend-verklaringen of eigen ondernemings-CAO’s. Vogels begeleidt zowel organisaties als individuen en is gespecialiseerd in de arbeidsvoorwaarden in de flexmarkt. Na een loopbaan als HR-adviseur bij grote tot zeer grote werkgevers opende hij in 2002 zijn eigen adviespraktijk. Vogels publiceerde vele artikelen en (hand)boeken over CAO’s en schrijft regelmatig voor onder meer Sociale Zaken Actueel, Sociaal Beleid Thema en FlexNieuws. X

Cao-expert Harry Vogels publiceert een maandelijkse column over cao-perikelen op onze site. Hij geeft desgewenst advies en begeleiding bij alle cao’s in Nederland.

27 augustus 2008

Afgelopen zomer kwam een opmerkelijk bericht naar buiten: de HEMA en FNV Bondgenoten zijn het niet eens over een proef met het ziekmelden bij het bedrijf. Wat is er nu precies aan de hand?

De HEMA is een proef aangegaan met een geheel nieuw systeem van ziekmelden. Het systeem is bedacht door het bedrijf My Medical Coach in samenwerking met een professioneel ICT-bedrijf.
Volgens de HEMA is het een online ziekmeldsysteem. Naast de standaard ziekmelding wordt aan de zieke medewerker ook gevraagd om op een beveiligde website een formulier in te vullen. Op het openingsscherm staat een plaatje van een menselijk lichaam. De medewerker moet met de muis het lichaamsdeel aanklikken waar de klachten zijn. Daarna krijgt de medewerker 6 tot 60 vervolgvragen voorgelegd.

Geen draagvlak
Volgens de HEMA is het doel van het systeem om de medewerkers zo goed en zo snel mogelijk te laten herstellen. De vakbond FNV Bondgenoten heeft grote bezwaren. Het is niet alleen zonder de vakbond opgezet, maar ook met de ondernemingsraad van de HEMA is geen overleg geweest. Bovendien is de vakbond van mening dat de privacy van werknemers in het geding is. En de vakbond heeft hier volgens mij een belangrijk punt. Want gegevens over ziekte mogen niet zomaar bij iedere willekeurige manager terecht komen. Zo staat het in de wet.

Knelpunt: privacy
De wet in Nederland laat niet toe dat medische gegevens zomaar bij de werkgever terecht komen. De arboarts beschikt wel over tal van medische gegevens. Denk aan gegevens over de aard van de arbeidsongeschiktheid, de ziekteverschijnselen, de behandeling en mogelijkheden tot genezing en de voortgang daarvan, en ook over gegevens met betrekking tot beperkingen in het functioneren van de medewerker en over zijn resterende belastbaarheid. Deze medische gegevens zijn volgens de wet vertrouwelijk en verstrekking daarvan aan de werkgever kan de privacy van een medewerker aantasten.

Daarentegen kan de werkgever belang hebben bij genoemde gegevens, bijvoorbeeld om vast te stellen of de medewerker recht heeft op het doorbetalen van loon. Voldoende is volgens de wet dat de werkgever weet dat de medewerker arbeidsongeschikt is, enigszins weet hoelang de afwezigheid gaat duren en weet wat de belastbaarheid van de medewerker is. Deze informatie mag de arboarts verstrekken, ook zonder toestemming van de medewerker. Op andere (verdergaande) medische gegevens heeft de werkgever echter geen recht. Dat zou de privacy van een medewerker te zeer aantasten. Het beroepsgeheim van de arboarts brengt bijvoorbeeld met zich mee dat de werkgever geen nadere informatie krijgt over de diagnose, de behandeling en de aanleiding tot het verzuim.

Weinig bestaansrecht
Volgens de berichtgeving in de pers gaat de HEMA door met de proef. FNV Bondgenoten heeft echter afstand genomen van deze proef en adviseert de werknemers van de HEMA niet mee te werken. De HEMA zelf heeft na fel protest van FNV Bondgenoten besloten dat deelname aan de proef niet meer verplicht is. Wel blijft de HEMA nu doorworstelen met een niet verplicht systeem dat eigenlijk geen bestaansrecht meer heeft. De uitvinders van My Medical Coach kunnen denk ik nu beter ergens anders hun brood mee gaan verdienen.

drs. Harry J.P. Vogels
www.caoadvieslijn.nl

Eerdere columns
30-06-2008 Cao-ombudsman: rijpt de tijd?
05-05-2008 Werkgeversbijdragen aan vakbonden: meer dan 75 miljoen per jaar
08-04-2008 De kinderjaren van payrollen zijn voorbij

Interview in De Financiële Telegraaf, 24 mei 2008
» ‘Vakbondstientje kleine goudmijn voor bonden’


Achtergrondinformatie over Harry Vogels

Ervaring in het bedrijfsleven
Harry Vogels komt direct na zijn doctoraal studie economie (sociaal-economische studierichting) in contact met de wereld van cao’s, werkgevers, vakbonden en ondernemingsraden en deze wereld blijft hem tot op de dag van vandaag zo boeien, dat hij begin 2002 zijn eigen onafhankelijke adviespraktijk start voor ondernemingen, ondernemingsraden en werknemers. (zie www.caoadvies.nl en www.caoadvieslijn.nl) Daarvoor was hij o.a. werkzaam bij: Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) te Den Haag, Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) te Rotterdam, Suiker Unie te Breda en Delta Lloyd te Amsterdam.

Ervaring als auteur en publicist
Als auteur start hij met zijn jaarlijkse Cao-antwoordenboek in 1994 voor uitgever Samsom, thans Kluwer. Sinds 2000 is de titel gewijzigd in Gids voor Cao’s. In 2003 is hij – als auteur van boeken – overgestapt naar uitgever Sdu. In september 2003 verschijnt bij deze uitgever een geheel nieuw boek met de titel: CaoWijzer. In 2004 verschijnt een nieuwe editie van CaoWijzer en een geheel nieuw boek met de titel CaoCompact. In dit laatste boek worden 100 bedrijfstak-cao’s met elkaar vergeleken. Voor uitgever Kluwer schrijft hij thans maandelijks artikelen voor vele verschillende tijdschriften.


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek