loading
views

Cao inlener bepaalt ´normale arbeidsduur´

26 augustus 2008

Welke arbeidsduur is bij uitzendarbeid te beschouwen als de normale arbeidsduur in de zin van de Wet Minimumloon: de arbeidsduur bij het inlenende bedrijf of de arbeidsduur die de uitzendsector zelf als normale arbeidsduur hanteert?

De Hoge Raad heeft in 2002 bepaald dat voor de bepaling van de normale arbeidsduur in de zin van de WML aangesloten moest worden bij de normale arbeidsduur van de cao’s die de desbetreffende werkzaamheden van de werknemers omvatten. Bij uitzendkrachten gaat het wat betreft de aard van de te verrichten werkzaamheden om de werkzaamheden die de uitzendkrachten in het inlenende bedrijf verrichten. De Arbeidsinspectie zal voor de toepassing van de WML de normale arbeidsduur die geldt bij het inlenende bedrijf als maatstaf hanteren.

Voorbeelden:

– Is de normale arbeidsduur bij de inlener 36 uur, dan moet de uitzendkracht bij een werkweek van 36 uur het volledige minimumloon verdienen
– Is de normale arbeidsduur bij de inlener 40 uur, dan moet de uitzendkracht bij een werkweek van 40 uur het volledige minimumloon verdienen
– Is de normale arbeidsduur 36 uur en werkt de uitzendkracht structureel 40 uur, dan moet op grond van de WML het loon 40/36 van het minimumloon bedragen

Onderbetaling en het voorkomen van boetes
Gebaseerd op dit beleid stelt de Arbeidsinspectie werkgevers, waarbij geconstateerd is dat sprake is van onderbetaling in de gelegenheid om vóór 1 januari 2009 met terugwerkende kracht vanaf 4 mei 2007, de datum waarop de bestuurlijke boete in de WML in werking is getreden, de onderbetaling van werknemers ongedaan te maken. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, zal alsnog tot boete-oplegging worden overgegaan.

Gerelateerd bericht > Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML)

Bron: Arbeidsinspectie, augustus 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek