loading
views

Principeakkoord CAO V&D 2008-2010

Principeakkoord CAO V&D 2008-2010


24 augustus 2008

Naam
CAO Vroom & Dreesman

CAO-teksten
> Principeakkoord CAO V&D 2008-2010, volgens ledenbrief FNV

Looptijd
1 februari 2008 t/m 1 februari 2010

Loonmutaties
1 juli 2008 structureel 3.1%
1 juli 2009 structureel 3.3%
In 2008 eenmalig 0,15% (voor medewerkers die eind 2007 al in dienst waren en een UC hebben)
In 2009 eenmalig 0,15% (voor medewerkers die eind 2007 al in dienst waren en een UC hebben)
In 2010 eenmalig 0,15 (voor medewerkers die eind 2007 al in dienst waren en een UC hebben)

Arbeidsvoorwaarden
– Vanaf 2010 bespreken partijen de compensatie voor het ontbreken van de indexering van de UC.
– V&D houdt vast aan het creëren van een eigen cao voor La Place. Die zal tot 1 februari 2010 gelijk zijn aan de V&D- CAO. Daarna wordt apart onderhandeld.
– De CAO-tekst blijft inhoudelijk gelijk maar wordt eenvoudiger herschreven.
– De rekening courant wordt jaarlijks op 1 oktober gesloten. 10% te veel of te weinig gewerkt wordt meegenomen:
Als werknemers meer hebben gewerkt dan 10% teveel, wordt het meerdere uitbetaald. Als ze meer dan 10% te weinig hebben gewerkt, wordt het meerdere kwijtgescholden.
– De vakantieuren worden los van de gewone uren geregistreerd zodat die niet meer door elkaar heen kunnen lopen.
– Tijdelijke contracten: de wettelijke regeling wordt ingevoerd. Dat betekent maximaal drie tijdelijke contracten die samen niet langer dan 36 maanden duren. De uitzendtijd, indien die vooraf is gegaan, telt mee als een van die drie contracten.
– Er wordt een systeem opgezet van fiscale voordelen voor de werknemers met daarin ook de mogelijkheid dat de werknemer kiest voor uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden.
– Er komt leeftijdfasebewust personeelsbeleid. Aan de seniorenregeling wordt niet getornd.

Bron: FNV, 22 augustus 2008

CAO-nieuws
> meer


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek