loading
views

Preventief spreekuur voor uitzendkrachten

22 augustus 2008

Vanaf 1 september biedt UWV de mogelijkheid tot een preventief spreekuur voor uitzendkrachten bij dreiging van verzuim.

UWV start een landelijke pilot voor een ‘preventief spreekuur voor uitzendkrachten’ in al haar vestigingen. De pilot loopt tot 1 januari 2009.

Preventief spreekuur
Wanneer bij een werknemer uitval dreigt, of sprake is van frequent verzuim zonder duidelijk aanwijsbare reden, kan een preventief spreekuur worden ingezet. Voor uitzendkrachten was dit niet mogelijk. UWV ving echter signalen op vanuit de branche dat hier behoefte aan was en kwam met het idee van de pilot. Vanaf 1 sepember kan de intercedent de uitzendkracht het voorstel doen tot een preventief gesprek met een arts, arbeidsdeskundige of re-integratie-begeleider van UWV.

Het gesprek
Wanneer de uitzendkracht ingaat op het verzoek tot een gesprek, dat uitsluitend kan plaatsvinden op vrijwillige basis, kunnen uitzendbureaus een gesprek aanvragen op de site van UWV. Vervolgens bespreekt een team van re-integratiebegeleider, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bij wie de uitzendkracht voor een gesprek wordt uitgenodigd. UWV verzorgt vervolgens de uitnodiging.

De uitslag
Nadat het gesprek met de uitzendkracht heeft plaatsgevonden, neemt de re-integratiebegeleider van UWV contact op met de intercedent over de uitkomst van dit gesprek. In het geval van een medisch of psychosociaal karakter van de uitslag, mag er uitsluitend informatie doorgegeven worden na toestemming van de uitzendkracht. Hieruit kan bijvoorbeeld het advies voortkomen over aanpassing van een werkplek, tijdelijk ander werk of doorverwijzing naar een hulpverlener/maatschappelijk werk.

HRM – verzuim

> meer nieuws

UWV – nieuws
> meer

Bron: UWV, 21 augustus 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek