loading
views

Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd | WOBOT

Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd | WOBOT
De Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd is de Nederlandse uitwerking van Richtlijn 1990/70/EG die bepaald dat een werkgever geen onderscheid mag maken tussen werknemers in de arbeidsvoorwaarden op grond van het al dan niet tijdelijke karakter van de arbeidsovereenkomst.


Download wettekst Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd | WOBOT


Artikel 7:649 BW
Het verbod tot onderscheid is neergelegd in Artikel 7:649 BW. Het artikel verbiedt de werkgever om onderscheid in de arbeidsvoorwaarden te maken tussen werknemers met een vast en een tijdelijk dienstverband, tenzij een dergelijk onderscheid objectief gerechtvaardigd is. Een beding in een individuele of collectieve overeenkomst waarin onderscheid wordt gemaakt op grond van het al dan niet tijdelijke karakter van de arbeidsovereenkomst is nietig en een werkgever mag een werknemer niet benadelen omdat hij een beroep op het verbod van onderscheid heeft gedaan.

Artikel 7:657 BW
De WOBOT voegt in Artikel 7:657 BW verder toe dat een werkgever verplicht is een werknemer met een tijdelijk dienstverband tijdig en duidelijk in kennis te stellen van een vacature terzake een vast dienstverband.

Toepassing
Beide artikelen zijn ook van toepassing in geval een natuurlijke persoon, rechtspersoon of bevoegd gezag iemand onder zijn gezag arbeid laat verrichten, anders dan krachtens arbeidsovereenkomst of ambtelijke aanstelling. De uitzendovereenkomst wordt echter in beide artikelen uitgesloten, dus voor uitzendkrachten geld dit verbod niet.

College voor de Rechten van de Mens (CRM)
Het CRM kan op schriftelijk verzoek onderzoeken of onderscheid al of niet gerechtvaardigd is. Zie voor meer informatie de website van het College voor de rechten van de Mens.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek