loading
views

Redelijkheid en billijkheid (Artikel 6:248 BW)

« Wet- en regelgeving « Recht op gelijke behandeling Redelijkheid en billijkheid Volledige wettekst »

   


12-06-08 Studiekostenbeding: opnieuw een lesje geleerd
12-06-08 Studiekostenbeding: een lesje geleerd
22-07-08 Eenzijdige loonsverlaging niet altijd redelijk
16-07-08 Werkgever niet aansprakelijk na ongeval
15-05-07 Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden


Redelijkheid en billijkheid (Artikel 6:248 BW)
Artikel 6:248 BW stelt dat de werkgever zich moet houden aan de algemene beginselen van redelijkheid en billijkheid. De werkgever moet rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de werknemer. De werkgever kan bijvoorbeeld niet zomaar in een laat stadium van de sollicitatieprocedure afhaken, als de werknemer zijn oude baan al heeft opgezegd.
 
Artikel 6:248 lid 2 BW stelt dat een in de (arbeids)overeenkomst opgenomen regel niet van toepassing is, als dit in de gegeven omstandigheden, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, onaanvaardbaar zou zijn.
 


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek