loading
views

Wav: bestuurlijke boetes

« Wet- en regelgeving « Persoonsrecht « Wav Bestuurlijke boetes

   


Bestuurlijke boetes
Als een bureau en/of inlener een buitenlandse werknemer (buiten de EU) arbeid laat verrichten en het bureau en/of inlener is niet in het bezit van een geldige tewerkstellingsvergunning, dan kan de arbeidsinspectie het bureau en/of de inlener vanaf 1 januari 2005 een bestuurlijke boete boete opleggen.
 
De bestuurlijke boetes in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) zijn ingevoerd naast de al bestaande strafrechtelijke vervolging en sanctionering, zodat bureaus en inleners die illegaal vreemdelingen te werk stellen, sneller en efficiënter kunnen worden aangepakt.
 
In de volgende situaties kan een bestuurlijke boete worden opgelegd:

  • het bureau c.q. de inlener laat een vreemdeling arbeid verrichten zonder tewerkstellingsvergunning: minimaal € 8.000,– per werknemer;
  • het bureau heeft geen kopie van het identiteitsdocument van de vreemdeling aan de inlener verstrekt: minimaal € 1.500,– per werknemer;
  • de inlener heeft geen kopie van het identiteitsdocument in zijn administratie: minimaal € 1.500,– per werknemer;
  • de inlener bewaart de kopie niet gedurende vijf jaren na het einde van de werkzaamheden van de vreemdeling in zijn administratie: minimaal € 1.500,– per werknemer;
  • de werknemer geeft het bureau geen gelegenheid tot het maken van een kopie van zijn identiteitsdocument: minimaal € 150,–.

Advies voor uitzendbureau/inlener:

  • laat een werknemer pas werken als de identiteit is gecontroleerd en een kopie van het identiteitsdocument en de tewerkstellingsvergunning is gemaakt en opgeborgen in de administratie;
  • neem in de plaatsingsovereenkomst een artikel op dat als de flexwerker een vreemdeling is, er een kopie van het identiteitsdocument is verstrekt, en als dit niet het geval is, de werknemer geen arbeid mag verrichten;
  • laat de inlener tekenen voor ontvangst van het identiteitsdocument;
  • publiceer identiteitsbewijzen van vreemdelingen in het online dossier van de inlener en neem deze informatie op in het plaatsingscontract.

Als het bureau een bestuurlijke boete krijgt opgelegd, kan hij daarnaast ook nog strafrechtelijk worden vervolgd én door de belastingdienst worden aangeslagen voor het anoniementarief bij het ontbreken van een kopie van het identiteitsdocument in de administratie.
 


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek