loading
views

AVV CAO Crematoria 2008-2009

AVV CAO Crematoria 2008-2009


20 augustus 2008

AVV CAO Crematoria

Download: AVV CAO Crematoria 2008/2009 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst crematoria.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24-06-2008, nr. 141, onder UAW Nr. 10793.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

CAO-nieuws
meer »

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek