loading
views

Nieuwe arbeidsvorm freelancers en ZZP’ers

19 augustus 2008

Naast de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) is er nu een nieuwe officiële arbeidsvorm voor zelfstandigen en hun opdrachtgevers: het Uniforce Concept.

UWV en Belastingdienst hebben op donderdag 14 augustus 2008 samen met Uniforce Group een vaststellingsovereenkomst ondertekend waarbij het Uniforce Concept als flexibele arbeidsvorm voor zelfstandigen landelijk is vastgesteld. De invulling voor het grijze gebied dat is blijven liggen tussen een arbeidsovereenkomst als werknemer en het zelfstandig ondernemerschap.

VAR-wuo of VAR-dga
Om in aanmerking te komen voor een VAR-wuo of VAR-dga moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals aantal opdrachtgevers, het ontbreken van (teveel) werkgeversgezag, aard van de werkzaamheden etc. Veel zelfstandigen voelen zich niet lekker bij het invullen van het aanvraagformulier voor de juiste VAR en ook veel opdrachtgevers en intermediairs voelen dat er in bepaalde situaties wat blijft wringen.

Detachering vanuit DUBV
Met de VUR vervallen de voorwaarden en verplichtingen voor werknemer en werkgever waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een VAR. Wat overblijft is een normale detachering vanuit de eigen DUBV (Declarabele Uren B.V.) van de zelfstandige, waarbij Uniforce een minderheidsbelang neemt. Als Concepthouder, dan wel minderheidsaandeelhouder, ziet Uniforce Group er op toe dat aan alle voorwaarden wordt voldaan en geeft Uniforce Group een Verklaring Uniforce registratie (VUR).

Langdurige relaties door VUR
Met name professionals in vakgebieden zoals Finance, HRM, Automatisering, interim-management e.d. worden persoonlijk ingehuurd door hun opdrachtgevers om hun persoonlijke kennis en vaardigheid. Deze professionals kunnen nu ook langdurige relaties aangaan.

Kosten administratie en verzekeringen
Het Uniforce Concept werkt uitsluitend vanuit een besloten vennootschap. Door de kosten voor administratie en verzekeringen is het voor mensen in deeltijd of met een lage omzet soms financieel aantrekkelijker om via een detacheringbureau of uitzendbureau te werken, maar verder is Uniforce een oplossing voor diegenen die niet met een VAR willen of kunnen werken.

Bron: Uniforce, 15 augustus 2008

Reageren:

*

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek