loading
views

Werkloze 45-plussers gediscrimineerd

18 augustus 2008

De groep van ongeveer 125.000 werkloze 45-plussers in Nederland behoort tot de minst populaire sollicitanten. Voor de werkloze 55-plusser is de kans op een baan zelfs maar twee à drie procent.

Terwijl telkens uit onderzoek blijkt dat ze niet duurder of zieker hoeven te zijn dan jongeren. Willem Wijnen, directeur van het in 45-plussers gespecialiseerde outplacementbureau Smart Group, vindt het bespottelijk dat mensen vanwege hun leeftijd niet op een sollicitatiegesprek worden uitgenodigd. „Iedere vijfenveertiger is anders”, stelt hij. Verandermanager Toine de Caluwé van adviesbureau GITP meent: „alles wat niet optimaal rendeert wordt uitbesteed.” Een werkloze ex-manager noemt de kapitaalvernietiging van opleiding en kennis mensonterend.

45-plussers gediscrimineerd
Ondanks tientallen jaren werkervaring en een goede opleiding worden 45-plussers zelden uitgenodigd voor een gesprek. Dat is de ervaring van een van de lotgenoten die eens in de drie weken samenkomen weken in café ’Frankendael’ aan de Amsterdamse Middenweg. Hij is bereid om een paar loonschalen te zakken, maar krijgt nooit de kans om te onderhandelen over zijn salaris. Dat 45-plussers worden gediscrimineerd blijkt ook uit een recente enquête van de Intelligence Group; leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer komt twee maal zo vaak voor als discriminatie op afkomst of geslacht. Sollicitanten zouden al vanaf hun 36e hinder ondervinden van hun leeftijd.

Jongeren als tegenwicht voor vergrijsd personeel
De Caluwé van adviesbureau GITP denkt dat bedrijven de voorkeur geven aan jongere sollicitanten om tegenwicht te bieden tegen de grote grijze garde. De gemiddelde leeftijd van het personeel stijgt volgens hem bij sommige bedrijven jaarlijks met wel twee jaar. In dat kader zouden de plannen om de pensioenleeftijd mogelijk te verhogen naar 67 of 70 jaar, de kansen voor de 45-plusser negatief kunnen beïnvloeden.

Reïntegratie
De 45-plussers die De Caluwé spreekt in het kader van reïntegratietrajecten raken vaak hun zelfrespect kwijt, en komen in een sociaal isolement terecht, als gevolg van de vele vooroordelen die er over hen bestaan. Volgens Willem Wijnen van Smart Group brengen outplacement- en reïntegratiebureaus ouderen weer ’stevigheid’ bij. Volgens Wijnen vinden de meeste cliënten bij hem weer een baan.

Werk voor werkloze ouderen
Volgens sociale partners wordt er voldoende gedaan voor werkloze ouderen. Rienk van Splunder van vakcentrale CNV verwijst naar de afspraak in het regeerakkoord om 10.000 45-plussers aan het werk te krijgen. Verder zijn er speciale werkgroepen ter bevordering van de participatie van (oudere) vrouwen en allochtonen, en de commissie-Bakker heeft voorgesteld om werknemers bij ontslag meteen naar nieuw werk te begeleiden. Ook Rob Slagmolen van MKB Nederland is van mening dat er in Nederland heel wat voor ouderen wordt gedaan, maar vindt wel dat het kabinetsbeleid wat kritischer moet nagaan of afspraken en ambities worden nageleefd.

Ziekteverzuim ouderen
Slagmolen stelt dat ouderen minder productief zijn dan jongeren en meer kosten aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Hij vindt dat ouderen net zo beloond moeten worden als jongeren, wanneer er geen verschil is in ervaring of kennis. Hierdoor worden de loonkostenverschillen kleiner gemaakt.

Vooroordeel hogere loonkosten
Het vooroordeel dat ouderen duur zijn klopt niet, meent Rienk an Splunder van vakcentrale CNV. „Loonschalen kennen een plafond en periodieke verhogingen worden vaak alleen toegekend als er goed gepresteerd wordt. Het is niet zo dat ouderen automatisch elk jaar duurder worden.”

Risico ziekteverzuim
Slagmolen ziet verder een risico in het ziekteverzuim bij ouderen; ouderen zijn volgens hem niet vaker ziek dan jongeren, maar wel langer. Om het risico voor de werkgever te verlagen stelt Slagmolen voor dat de overheid bij ziekte van 55-plussers die vanuit werkloosheid gaan werken, na acht weken het loon doorbetaalt. Nu betalen werkgevers nog minimaal zeventig procent van het loon gedurende twee jaar.

Kapitaalvernietiging opleiding en kennis
Volgens een 45-jarige ex-manager, een van de lotgenoten van de 45-plussers, lijken soms alleen de allerlaagste functies nog bereikbaar. Van hun club van negen hebben twee mensen binnen een jaar een baan gevonden; een bij zijn oude werkgever en een als medewerker bij een C1000-supermarkt. Werk ver beneden zijn niveau, maar het enige alternatief voor het ‘opeten’ van zijn woonboot. De ex-manager krijgt geen baan onder het niveau van manager, omdat hij dan te hoog gekwalificeerd zou zijn. Het enige wat volgens hem overblijft zijn werkzaamheden waar men altijd wel menskracht kan gebruiken, zoals bollenpellen in het Westland. Hij vindt het werk niet te min, maar ziet de kapitaalvernietiging van opleiding en kennis als mensonterend.

Arbeidsmarkt – oudere werknemers
> meer nieuws

Bron: Trouw, 18 augustus 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek