loading
views

Handelsregisterwet 2007

Handelsregisterwet 2007
De Handelsregisterwet 2007 die op 1 januari 2008 in werking is getreden regelt een basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen in Nederland.Doel
Er is een handelsregister van ondernemingen en rechtspersonen:

 • ter bevordering van de rechtszekerheid in het economisch verkeer;
 • voor de verstrekking van gegevens van algemene, feitelijke aard omtrent de samenstelling van ondernemingen en rechtspersonen ter bevordering van de economische belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening;
 • voor het registreren van alle ondernemingen en rechtspersonen als onderdeel van de gegevenshuishouding die bijdraagt aan het efficiënt functioneren van de overheid.

Kamer van Koophandel
Ieder bedrijf wordt sinds 1921 ingeschreven in het Handelsregister. Het Handelsregister wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel. In het Handelsregister staan alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties geregistreerd die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland. Om rechtszekerheid, algemene informatie en administratieve verlichting te bewerkstelligen worden van bedrijven nadere gegevens vastgelegd.

In het Handelsregister staat onder andere de volgende informatie:

 • de handelsnaam en het adres;
 • de rechtsvorm;
 • een door de KVK toegekend uniek nummer;
 • datum van aanvang, voortzetting of beëindiging van de onderneming;
 • de gegevens van vestigingen;
 • functionarissen en tekenbevoegden;
 • de curator, bij een faillissement;
 • het aantal medewerkers, inclusief eigenaar en meewerkende familieleden.

Handelsregisternummer
Ondernemingen of rechtspersonen die zijn ingeschreven in het Handelsregister moeten op alle schriftelijke uitingen (uitgaande brieven, orders, facturen en offertes, met uitzondering van reclame-uitingen) hun Handelsregisternummer vermelden. Dit geldt ook voor de website en voor zakelijke e-mails. Naamloze en Besloten Vennootschappen moeten bovendien hun volledige naam en statutaire zetel op hun website vermelden.

Handelsregisterbesluit
Vanaf 1 juli 2008 is ook het nieuwe Handelsregisterbesluit 2008 inwerking getreden.In aanvulling op de Handelsregisterwet bepaald het Handelsregisterbesluit welke gegevens worden opgenomen in het Handelsregister en de wijze waarop. Ook de afscherming van bepaalde adresgegevens is hierin geregeld.

Handelsregister
Het Handelsregister maakt vanaf 1 juli 2008 deel uit van het stelsel van basisregistraties van de overheid.  Waarbij basisgegevens van ondernemingen die al zijn geregistreerd in het Handelsregister binnen verschillende overheidsinstanties worden gedeeld.

 

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek