loading
views

Is ontslag n.a.v. cameratoezicht toegestaan?

18 augustus 2008

Een buschauffeur is terecht ontslagen naar aanleiding van opnames die waren vastgelegd met verborgen camera en digitale opnameapparatuur.

De opnames registreerden onregelmatigheden bij het verkopen van kaartjes gedurende het nachtnet; de buschauffeur gaf in korte tijd aan vijf betalende passagiers geen vervoersbewijs mee.

Rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Bij de beoordeling van de inzet van de technische onderzoeksmiddelen is artikel 8 van het EVRM volgens de Raad niet overtreden. Deze wet van het Europees Verdrag beschermt de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De wet strekt zich niet uit tot de werkplek. De Raad heeft geoordeeld dat het inzetten van cameratoezicht was gerechtvaardigd, aangezien er concrete aanwijzingen voor onrechtmatigheden met betrekking tot de verkoop van vervoersbewijzen. Het inzetten van camera-observatie was in dit geval een geschikt middel om frauderende nachtbuschauffeurs te betrappen, bij gebrek aan minder ingrijpende middelen.

Bescherming van persoonsgegevens

Ook de wet met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens, artikel 6 van de Wbp, is volgens de Raad niet geschonden. Deze wet stelt dat mensen vooraf moeten worden ingelicht over het feit dat hun persoonsgegevens worden vastgelegd, door wie dat gebeurt en met welk doel. De Raad meent echter dat het vooraf kenbaar maken van cameratoezicht wellicht het gedrag van de buschauffeurs positief had beïnvloed, maar dat er geen garantie was dat zij na zo’n periode niet in hun oude gedrag terugvallen.

Wederrechtelijk cameragebruik
Tenslotte heeft de werkgever zich met het geheime cameratoezicht niet schuldig gemaakt aan wederrechtelijk cameragebruik als bedoeld in artikel 441b van het Wetboek van Strafrecht. De Raad meent dat het (doen) instellen van technisch onderzoek in deze situatie geoorloofd was, ookal was de opdrachtgever van het onderzoek belanghebbende, aangezien het opsporen van ernstig plichtsverzuim prevaleert boven het belang van betrokkene.

Wet- en regelgeving – ontslagrecht
> meer

Bron: rechtspraak.nl, LJN: BD7931, Centrale Raad van Beroep, 10 juli 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek