loading
views

Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Beroepswet (Bw)

« Wet- en regelgeving « Algemene wetten Awb & Bw Volledige wet Awb en Bw »

   


19-08-2008 Langere beslistermijn bezwaarschrift


Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Beroepswet (Bw)
Een burger kan bezwaar maken tegen beslissingen van de overheid. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn de algemene regels voor bezwaar en beroep geregeld. In de Beroepswet (Bw) is de procedure in hoger beroep vastgelegd.
 
Bezwaar en beroep
Tegen vrijwel elke (afwijzende) beslissing van een bestuursorgaan of een overheidsinstantie kan de belanghebbende bezwaar maken. Hij moet dan binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de instantie die de beslissing heeft genomen. Alleen voor beslissingen in het kader van de Ziektewet geldt een kortere termijn voor het indienen van een bezwaarschrift, namelijk twee weken, als het gaat om de vraag of de werknemer wel of niet ziek is.
 
Tegen de beslissing op een bezwaarschrift is vervolgens beroep mogelijk bij de rechter. Voor de sociale zekerheid is dat meestal de rechtbank, sector bestuursrecht.
 
Tegen de uitspraak van de rechtbank is nog hoger beroep mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.
 
Uitzondering: bezwaar en beroep over premieheffing
Voor beroep en bezwaar in zaken die gaan over de premieheffing werknemersverzekeringen, geldt de fiscale rechtsgang. Dit houdt in dat men eerst een bezwaarschrift moet indienen bij de belastinginspecteur. Tegen de beslissing op dat bezwaarschrift staat vervolgens beroep open bij de rechtbank en hoger beroep bij het gerechtshof.
 
Bij een geschil over de indeling van een werkgever bij een sector wordt de rechtbank overgeslagen: het beroep moet dus direct bij het gerechtshof worden ingediend.
 


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek