loading
views

Is ontslag uitzendkrachten rechtmatig?14 augustus 2008

Een aantal uitzendkrachten heeft door de overgang van de oude cao naar de nieuwe cao van de uitzendbureaus geen vast contract gekregen. Of hier sprake is van rechtmatig ontslag, is aan de rechter.

Dit laat Donner weten in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van PvdA-leden Vos en Timmer over uitzendkrachten die door de inwerkingtreding van een nieuwe cao gedupeerd zouden kunnen zijn en de mogelijke rol van het UWV. Doordat uitzendkrachten niet zelf op de hoogte zijn van eventuele onrechtmatigheid, kunnen ze niet de stap naar de rechter zetten, stellen Vos en Timmer.

De cao

In de cao kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt over het moment waarop voor de uitzendwerknemer een dienstverband voor onbepaalde tijd ontstaat. Een werkgever, die lid is van een werkgeversorganisatie die partij is bij de cao, is gebonden aan de cao en verplicht die cao na te leven. Wanneer bepalingen van de cao algemeen verbindend zijn verklaard, geldt dit ook voor werkgevers die niet lid zijn, aldus Donner in zijn reactie.

Rechtmatigheid ontslag
Donner doet geen uitspraak over de rechtmatigheid van het ontslag van de uitzendkrachten. Hij stelt dat controle op de naleving van – al dan niet verbindend verklaarde – cao-bepalingen onder de bevoegdheid van betrokken cao-partijen valt (op grond van de Wet CAO en Wet AVV). Dit geldt ook voor de interpretatie van de cao-bepalingen. Het uiteindelijke oordeel over de rechtmatigheid van het ontslag van de uitzendkrachten is voorbehouden aan de civiele rechter, en niet aan het UWV of de minister van SZW. Uitzendbureaus moeten zelf het initiatief nemen om een en ander recht te zetten in samenwerking met de betrokken organisaties. Verder kunnen werknemers naar de rechter stappen om naleving van de cao af te dwingen, aldus Donner.

Bron: SZW, 13 augustus 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek