loading
views

AVV CAO Wonen 2008-200913 augustus 2008

AVV CAO Wonen

Download: AVV CAO Wonen 2008/2009 »

Algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Wonen.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 11-08-2008, nr. 153, onder UAW Nr. 10822.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek