loading
views

Recht op gelijke behandeling

Recht op gelijke behandeling 
In de wetten betreffende gelijke behandeling, staat dat een persoon niet ongelijk behandeld mag worden vanwege godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, leeftijd, arbeidsduur (fulltime en parttime werk) en soort contract (vast of tijdelijk).

Algemene wet gelijke behandeling | AWGB
De AWGB verbiedt het maken van onderscheid tussen personen op het gebied van arbeid, onderricht en aanbod van goederen en diensten. Zie voor meer informatie het item over de AWBG.

Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij arbeid | WGB m/v en Artikel 7:646 BW
De gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid is geregeld in de WGB m/v en Artikel 7:646 BW. Zie voor meer informatie het item over de WGB m/v.

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte | WGB handicap of chronische ziekte
Het ongelijk behandelen van mensen met een handicap of chronische ziekte is wettelijk verboden. Er mag geen onderscheid worden gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte in ondermeer de arbeidsvoorwaarden. Zie voor meer informatie het item over de WGB handicap of chronische ziekte.

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid | WGB leeftijd
De WGB leeftijd verbiedt onderscheid op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs. Zie voor meer informatie het item over de WGB Leeftijd

Wet onderscheid arbeidsduur | WOA
De WOA verbiedt een verschil in behandeling tussen deeltijders en voltijders op het werk, tenzij hiervoor een objectieve rechtvaardiging (goede reden) aanwezig is. Zie voor meer informatie het item over de WOA.

Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd | WOBOT
De WOBOT bepaalt dat de werkgever geen onderscheid mag maken tussen werknemers in de arbeidsvoorwaarden op grond van het al dan niet tijdelijke karakter van de arbeidsovereenkomst. Zie voor meer informatie het item over de WOBOT.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek