loading
views

Persoonsrecht

« Wet- en regelgeving Persoonsrecht

   


Wet op de identificatieplicht (WID)
Sinds 1 januari 2005 zijn de identificatieverplichtingen uitgebreid en moet iedereen in Nederland vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen, ofwel altijd bij zich dragen. Meer »
 
Wet Veiligheidsonderzoeken
Werkgevers kunnen een veiligheidsonderzoek laten uitvoeren wanneer ze een werknemer willen aannemen voor een vertrouwensfunctie. Veiligheidsonderzoeken worden in Nederland uitgevoerd door de AIVD of de MIVD. Meer »
 
Verklaring van Geen Bezwaar (VGB)
Voor het uitvoeren van een vertrouwensfunctie kan een VGB nodig zijn. Ook voor de oprichting van een rechtspersoon zoals de Besloten Vennootschap is een VGB vereist. Meer »
 
Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)
De WAV regelt de voorwaarden waaronder de werkgever buitenlandse werknemers buiten de EU kan inzetten en de rechten van de buitenlandse werknemer die in Nederland werkzaam is. Meer »
 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
De Wpb heeft betrekking op het gebruik – ‘verwerkingen’ – van persoonsgegevens, van het verzamelen tot en met het vernietigen van de persoonsgegevens. Meer »
 
Telecommunicatiewet mbt (tele)marketing
Het gebruik van telefoon en andere elektronische media voor commerciële doeleinden wordt aan steeds meer regels gebonden. Per 1 oktober 2009 zal de gewijzigde Telecommunicatiewet (Tw) in werking treden en zullen nieuwe regels gaan gelden. Deze nieuwe wetgeving heeft grote invloed op alle e-mail en telemarketingactiviteiten. Meer »
 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
De VOG is beschreven onder Artikel 35 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Iedere werkgever kan voor aanvang van een nieuwe baan naar een verklaring omtrent het gedrag ook wel ‘verklaring (of bewijs) van goed gedrag’ vragen. Het is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de nieuwe werknemer geen bezwaar oplevert voor de nieuwe baan. Meer »
 
Nationaliteit – Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN)
In Nederland betekent “nationaliteit” het bezit van het staatsburgerschap van een land of meer landen. Meer »
 
Burgerservicenummer (BSN)
Het BSN is een persoonsnummer en vervangt het sofi-nummer per 26 november 2007. Het voordeel van het BSN is dat personen met dit nummer bij elk loket van de overheid terecht kunnen. Dankzij het BSN kunnen overheidsorganisaties bestaande gegevensuitwisselingen eenvoudiger uitvoeren. Meer over de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer »
 


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek