loading
views

Besteedbaar inkomen zelfstandigen gedaald

8 augustus 2008

Het besteedbaar inkomen van zelfstandige ondernemers daalt in 2008 gemiddeld met 1,5% ten opzichte van vorig jaar. Onder directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) is de afname 2,5%.

Nominaal gezien is nog wel sprake van een toename van het inkomen, maar door de hoge inflatie gaan zelfstandigen en dga’s er in reële termen gemiddeld op achteruit. Dit blijkt uit de rapportage ‘Inkomens van zelfstandigen en directeuren-grootaandeelhouders’, waarin de huidige ontwikkeling van het inkomen van ondernemers centraal staat. Het rapport is samengesteld door EIM, onderdeel van Panteia; EIM verricht economisch, sociaal en bedrijfskundig onderzoek voor bedrijfsleven, overheden en internationale organisaties.

Lastenverzwaring zelfstandigen
Ondernemers hebben dit jaar te maken met een aantal lastenverzwaringen die het kabinet heeft doorgevoerd, zoals de verhoging van de AWBZ-premie, de verhoging van het tarief van de tweede schijf in de inkomstenbelasting en de verhoging van het inkomensafhankelijke deel van de zorgpremie.

Gemiddeld inkomen zal weer toenemen
Het gemiddelde besteedbare inkomen van zelfstandigen bedraagt in 2008 naar schatting € 25.130, en voor dga’s € 40.200. Hoewel de inflatie onverminderd hoog blijft, kunnen zelfstandigen en dga’s volgend jaar weer rekenen op een reële toename van het gemiddelde besteedbare inkomen, door de gunstige winstontwikkeling in het MKB.

Gemiddelde premie- en belastingdruk stijgt
In 2008 bedraagt de gemiddelde premie- en belastingdruk voor zelfstandigen 34,2%. Deze is gelijk aan de som van de premies volksverzekeringen en de inkomstenbelasting, als percentage van het totaal belastbaar inkomen. De gemiddelde premie- en belastingdruk neemt het komende jaar naar verwachting toe, naar 36,2%.

Toename dga’s
De toename is het gevolg van de gunstige winstontwikkeling in combinatie met het progressieve belastingsysteem, een verhoging van de AWBZ-premie en de verhoging van het belastingtarief in de tweede schijf. Voor dga’s wordt een toename van de premie- en belastingdruk verwacht van 37,4% in 2008 naar 39,8% in 2009. Dit komt voornamelijk door de toename van de inkomstenbelasting, als gevolg van de stijgende lonen.

ZZP’ers – nieuws
> meer nieuws

Arbeidsmarkt – inkomens
> meer nieuws

Flexmarkt – bibliotheek
> volledige rapport

Bron: EIM, 7 augustus 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek