loading
views

Werkgevers negeren deel arbeidspotentieel

7 augustus 2008

Werkgevers laten een belangrijke groep potentiële werknemers vooralsnog links liggen; het gaat om niet-uitkeringsgerechtigden. De meesten willen wel werken, maar komen niet aan de slag, terwijl 20% hoogopgeleid is en bijna 50% een MBO-opleiding heeft voltooid.

Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group. Intelligence Group ondervroeg in het eerste kwartaal van 2008 bijna 400 niet-uitkeringsgerechtigden naar hun wensen en motieven. Deze zogeheten groep Nuggers is bereid om minimaal 12 uur per week te werken en omvat volgens het CBS 453.000 personen. De data zijn verzameld in april 2008.

Vergeten arbeidspotentieel
Tot de groep vergeten arbeidspotentieel behoren niet alleen laag opgeleide vrouwen van middelbare leeftijd, zoals werkgevers vaak denken. Eén op de vijf Nuggers is hoogopgeleid en bijna de helft heeft een MBO-opleiding voltooid. Eén op de zes is man, bijna een derde is nog geen veertig jaar oud. De arbeidsreserve bestaat dus voor een substantieel deel uit jonge, gekwalificeerde mensen, aldus het onderzoek.

Vooroordeel
Dat mensen niet willen werken blijkt een vooroordeel. Het merendeel van de Nuggers is erg gemotiveerd om aan het werk te gaan. Een kwart van de ondervraagden is op dit moment actief op zoek naar een baan, terwijl ruim de helft de arbeidsmarkt in de gaten houdt. Slechts één op de vijf Nuggers geeft aan momenteel géén baan te zoeken.

Flexibele werktijden cruciaal
Om het arbeidspotentieel aan te spreken doen werkgevers er goed aan flexibele werktijden aan te bieden. Bijna een derde van de Nuggers geeft aan flexibel te willen werken, wat vaak inhoudt dat er een behoefte is om de werktijden aan te passen aan schooltijden. Daarnaast is het aanbieden van parttime banen erg belangrijk. Werkgevers die geen parttime mogelijkheden bieden, verliezen direct de interesse van ruim de helft van de doelgroep. Als derde maatregel kunnen werkgevers overwegen om kinderopvang aan te gaan bieden of hier in ieder geval een financiële vergoeding voor te bieden.

Aanspreken van motivatie
Verder kunnen werkgevers inspelen op de motivatie van de potentiële werknemers. Voor een deel van de respondenten zijn bijvoorbeeld sociale contacten op de werkvloer een belangrijke factor om weer aan het werk te gaan, dit geldt vooral huisvrouwen/huismannen. Door, al bij de vacatureteksten, in te spelen op de overwegingen en motieven van deze doelgroep, kunnen werkgevers een deel van hun personeelstekort oplossen.

Arbeidsmarkt – werkgelegenheid
> meer nieuws

HRM – nieuws
> meer

Bron: iG!, 5 augustus 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek