loading
views

Kinderen gewond door illegaal werk

7 augustus 2008

Jaarlijks raken bijna vierhonderd kinderen gewond door werk op een boerenbedrijf, veelal werk dat kinderen op hun leeftijd niet mogen doen. Daarbij vallen ieder jaar drie tot vijf dodelijke slachtoffers.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Arbeidsinspectie, uitgevoerd door de Stichting Consument en Veiligheid. Voor het ondezoek is onder meer gebruik gemaakt van een register van ongevallen bij Nederlandse ziekenhuizen en van eigen gegevens van de Arbeidsinspectie. Aanleiding is een aantal ongevallen in 2007 kort na elkaar met kinderen op boerenbedrijven.

Spoedeisende hulp na werk op agrarisch bedrijf
In totaal worden jaarlijks bijna vierhonderd kinderen behandeld op de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis na een ongeval op een agrarisch bedrijf. Bij kinderen en jongeren tussen 14 en 17 jaar is bijna de helft van de verwondingen terug te voeren op het werk met machines, landbouwvoertuigen of dieren. En dat terwijl kinderen jonger dan zestien jaar helemaal niet met machines mogen werken en zestien- en zeventienjarigen alleen onder scherp en permanent toezicht.

Dodelijke slachtoffers
Jaarlijks vallen bij ongevallen met kinderen, ook kleinere, op agrarische bedrijven drie tot vijf dodelijke slachtoffers. Dit aantal is sinds 2001 vrijwel gelijk gebleven. De dalende trend die vanaf 1997 was ingezet, lijkt daarmee te stagneren. Kinderen worden relatief vaak overreden, bijvoorbeeld door een tractor.

Onaanvaardbare kinderarbeid
Het is volgens de Arbeidsinspectie onaanvaardbaar dat kinderen van veertien en vijftien jaar kennelijk vaak werk doen dat voor hen verboden is, zoals rijden op een trekker of werken met gevaarlijke machines en werktuigen. Bij zestien- en zeventienjarigen, die dat werk wel mogen doen, ontbreekt of faalt het toezicht blijkbaar.

Maatregelen Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie wil de huidige voorlichting door de brancheorganisaties over maatregelen om ongevallen te voorkomen, samen met de sector verbeteren. Ook zal de Arbeidsinspectie er extra scherp op letten dat kinderen geen verboden werk doen; dat gebeurt samen met de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van LNV. Deze dienst, die jaarlijks tienduizenden agrarische bedrijven controleert op voedselveiligheid en dierenwelzijn, zal signalen doorgeven over gevaarlijk werk door jongeren.

Arbeidsinspectie – nieuws
> meer

Bron: SZW, 7 augustus 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek