loading
views

Van Wajong naar werk

6 augustus 2008

Gebrek aan samenwerking, onbekendheid over de kwaliteiten van de potentiële werknemer, en starre functieomschrijvingen zijn drempels bij het vinden van werk vanuit de Wajong.

Wanneer jongeren wel de weg naar werk vinden, ervaart de werkgever een te hoge administratieve last. Dit staat in het rapport ‘Hobbels en kruiwagens; knelpunten en succesfactoren bij de overgang van school naar werk door Wajongers’, samengesteld in opdracht van het Ministerie van SZW. De onderzoekers hebben niet alleen de knelpunten maar ook de verbetermogelijkheden geïnventariseerd die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van jongeren.

Belemmering overgang van school naar werk
De overgang van school naar werk wordt op een aantal manieren belemmerd. Scholen lopen er tegenaan dat zij onvoldoende mogelijkheden hebben om de arbeidstoeleiding te professionaliseren met toegespitste lesmethoden en intensieve begeleiding van de jongeren op de stageadressen. Samenwerking in de keten lijkt op zich positieve effecten te hebben op de versoepeling van de overgang van school naar werk, stellen de onderzoekers.

Beperkte samenwerking
Er is echter maar beperkt sprake van samenwerking tussen de actoren. Het UWV is veelal slechts formeel betrokken bij de overgang van school naar werk bij de voor dit onderzoek geselecteerde scholen. Per regio zijn er sterke verschillen in de prestaties van het UWV. Een goed functionerend UWV zou haar formele taken goed kunnen uitvoeren. In de praktijk lijken de geselecteerde scholen het heft meer in eigen hand te nemen en de rol van het UWV te minimaliseren. De samenwerking in de regio kan mogelijk versterkt worden door regionale kenniscentra in te richten die reguliere scholen ondersteuning bieden bij de begeleiding van jongeren met een beperking. Het UWV zou hier deel van uit kunnen maken.

Gebrek aan stabiliteit
Jongeren zijn wel gemotiveerd om vanuit de Wajong aan de slag te gaan, maar worden weinig geprikkeld om te gaan werken. Ook in hun omgeving is niet altijd eensgezindheid over het nut van werk. Dit leidt tot onrust in de omgeving van de jongeren, terwijl stabiliteit en eenduidigheid rondom de jongeren belangrijk zijn voor het functioneren van de jongeren.
Starre functieomschrijvingen
De jongeren die wel richting de reguliere arbeidsmarkt gaan, merken dat het lastig is geschikte functies te vinden. Werkgevers houden er starre functieomschrijvingen op na. De jongeren kunnen vaak niet volledig aan het eisenpakket van de werkgever voldoen. Bij sollicitaties komen de jongeren dan ook vaak niet verder dan de eerste ronde. Een gebrek aan bewijs van de vaardigheden is een gemis. Dit maakt het lastiger voor de jongeren de werkgever te overtuigen van zijn of haar kunnen, luidt een van de conlusies uit het onderzoek.

Te hoge administratieve last voor werkgever
Voor werkgevers speelt onbekendheid een grote rol bij de terughoudendheid bij het aannemen van Wajongers. Het is voor hen lastig in te schatten wat ze kunnen verwachten van de jongeren, mede doordat de jongeren hier geen bewijs van kunnen bieden. Daarnaast zijn ze veelal onbekend met de verschillende voorzieningen die het aannemen van een Wajonger aantrekkelijk maken. Indien de werkgever daar wel van op de hoogte is, werpt de administratieve last, die bij het aanvragen van de voorzieningen komt kijken, een hoge drempel op.

Sociale zekerheid – nieuws
> meer nieuws

Arbeidsmarkt – jongeren & studenten

> meer nieuws

Flexmarkt – bibliotheek
> het volledige rapport

Bron: SZW, augustus 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek