loading
views

AVV CAO Open Teelten 2008

AVV CAO Open Teelten 2008


6 augustus 2008

AVV CAO Open Teelten 2008

Download: AVV CAO Open Teelten »

Algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Open Teelten.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 01-08-2008, nr. 147, onder UAW Nr. 10818.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek