loading
views

08 2008 – Wajong: knelpunten en succesfactoren

Datum Augustus 2008
Titel Van Wajong naar werk
Auteur/Bron SZW
Document Hobbels en kruiwagens; knelpunten en succesfactoren bij de overgang van school naar werk door Wajongers
Samenvatting Gebrek aan samenwerking, onbekendheid over de kwaliteiten van de potentiële werknemer, en starre functieomschrijvingen zijn drempels bij het vinden van werk vanuit de Wajong. Wanneer jongeren wel de weg naar werk vinden, ervaart de werkgever een te hoge administratieve last. Dit staat in het rapport ‘Hobbels en kruiwagens; knelpunten en succesfactoren bij de overgang van school naar werk door Wajongers’, samengesteld in opdracht van het Ministerie van SZW. De onderzoekers hebben niet alleen de knelpunten maar ook de verbetermogelijkheden geïnventariseerd die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van jongeren.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek