loading
views

Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten | Walvis

Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten | Walvis
Het belangrijkste doel van Walvis is vereenvoudiging van wet- en regelgeving voor de verplichte werknemersverzekeringen door:

  • vereenvoudiging van het loonbegrip
  • vereenvoudiging van de vaststelling van het uitkeringsdagloon
  • de inrichting van de polisadministratie bij het UWV
  • de nieuwe loonaangifte vanaf 1 januari 2006
  • de nieuwe heffingsystematiek


Loonbegrip
In Walvis zijn de verschillende loonbegrippen voor de loonheffing en de heffing voor werknemersverzekeringen (uitkeringsloon, dagloon en premieplichtig loon) op elkaar afgestemd.

Uitkeringsdagloon
Het fiscale loon is het uitgangspunt geworden voor de vaststelling van het loon voor de werknemersverzekeringen. Het premieloon en het uitkeringsloon zijn door deze wet – op enkele expliciet in de wet genoemde uitzonderingen na – gelijkgesteld aan het fiscale loon. De consequentie hiervan is dat een wijziging in het fiscale loon een rechtstreekse wijziging in de uitkeringsgrondslag voor de werknemersverzekeringen tot gevolg heeft. Bij elke wijziging in het fiscale loon moet dus ook rekening worden gehouden met de consequenties voor de uitkeringskant van de werknemersverzekeringen.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek