loading
views

Geen ww meer bij vorstverlet

2 augustus 2008

Het UWV betaalt met ingang van 1 april 2009 geen ww-uitkeringen meer aan werknemers vanwege vorst en andere buitengewone natuurlijke omstandigheden.

Dit is verwoord in een overheidsbesluit, gepubliceerd in de Staatscourant:
De reden is dat in het Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat de werknemer zijn recht op loon behoudt wanneer geen arbeid wordt verricht door een oorzaak die redelijkerwijs voor rekening van de werkgever komt (als bedrijfsrisico). Het niet kunnen verrichten van arbeid door weersomstandigheden valt meestal onder het bedrijfsrisico. In een aantal bedrijfstakken is in de CAO bepaald dat het bedrijfsrisico wordt beperkt tot één of meerdere dagen of geheel wordt uitgesloten. Het is daarom voor het UWV niet noodzakelijk om beleid te handhaven dat eenzelfde regeling inhoudt.

Bron: Besluit intrekking UWV-beleid t.a.v. ww bij vorstverlet, Staatscourant, 15 juli 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek