loading
views

Uiterste betaaldata loonheffingen

27 mei 2008

De Belastingdienst geeft op haar site een overzicht van de data waarop de afdracht van de loonheffingen en de aangifte bij de Belastingdienst binnen moeten zijn.

Er moet altijd over elk tijdvak aangifte worden gedaan, en over alle werknemers.

Aangiftebrief loonheffingen
Als u aangifte moet doen, krijgt u van de Belastingdienst voor aanvang van het kalenderjaar, meestal in november, een ‘Aangiftebrief loonheffingen’. Daarin staat over welke aangiftetijdvakken van het komende jaar u aangifte moet doen en wat daarvan de uiterste aangifte- en betaaldata zijn.

Mededeling loonheffingen aangifte doen en betalen
Vervolgens verstuurt de Belastingdienst aan het eind van elk aangiftetijdvak een ‘Mededeling loonheffingen aangifte doen en betalen’. Daaraan is een acceptgiro gehecht. Hierop moet het betalingskenmerk, dat op de Mededeling loonheffingen staat, vermeld worden.

Uiterste aangifte- en betaaldatum
In de mededeling staan ook de uiterste aangifte- en betaaldatum voor dat tijdvak aangegeven. De betaling en aangifte moeten altijd op de aangegeven datum bij de Belastingdienst binnen zijn. Dus wanneer die datum op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag valt, verschuift de datum dat het bedrag binnen moet zijn naar een eerdere werkdag. Als tijdstip van betaling geldt de datum van bijschrijving op de bankrekening van de Belastingdienst in Apeldoorn.

Altijd aangifte doen
Er moet altijd aangifte gedaan worden, ook als over een bepaald tijdvak geen loon en loonheffingen gegeven hoeven te worden. Er is dan sprake van de zogenoemde nihilaangifte of nulaangifte. Ook werknemers in dienst aan wie in een bepaald tijdvak geen loon is uitbetaald moeten worden opgenomen in de aangifte.

Bron: Belastingdienst, 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek