loading
views

OESO: versoepel ontslagrecht

31 januari 2008

De groei van de Nederlandse economie kan op middellange termijn onder druk komen te staan door een tekort aan arbeidskrachten.

Dit is het gevolg van de vergrijzing en zwakke arbeidsparticipatie van bepaalde groepen van de bevolking. Dat schrijft de OESO donderdag in een rapport over de Nederlandse economie. De OESO, een organisatie van westerse landen, pleit in het jaarlijkse rapport over de Nederlandse economie voor versoepeling van ontslagrecht en verhoging van de AOW-leeftijd. De OESO wijst erop dat sinds de invoering van de AOW, in 1957, de AOW-leeftijd nooit gewijzigd is. Inmiddels is de levensverwachting toegenomen met meer dan zes jaar. De Nederlandse regering wil de AOW-leeftijd niet aanpassen, maar de OESO doet toch de suggestie om de pensioenleeftijd in stappen te verhogen naar 67 jaar.

Arbiedsparticipatie vergroten
De ontslagbescherming maakt de arbeidsmarkt in de visie van de OESO veel te star. Vooral als mensen lang gewerkt hebben, valt de ontslagvergoeding hoog uit. De bescherming maakt het moeilijker om mensen te ontslaan, maar de keerzijde is dat mensen zonder baan minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Daarnaast moet Nederland de arbeidsparticipatie vergroten en het aantal arbeidsuren uitbreiden. De OESO wijst erop dat de Nederlandse arbeidsparticipatie hoog is, maar dat bepaalde groepen minder actief blijven. Daarbij doelt de organisatie in het bijzonder op alleenstaande ouders, laagopgeleide vrouwen, gedeeltelijk arbeidsongeschikte mensen en inactieve migranten.

Versoepeling ontslagrecht
Om deze groepen deel te laten nemen, zijn hervormingen in het belastingen- en sociale zekerheidsstelsel nodig. Een versoepeling van het ontslagrecht zou het volgens de OESO ook makkelijker maken voor deze groepen om een baan te zoeken. Het huidige ontslagrecht beperkt volgens de OESO de doorstroming op de arbeidsmarkt. Part-time banen komen in Nederland nog altijd veel voor omdat voldoende voorzieningen voor kinderopvang ontbreken, al ziet de OESO wel vooruitgang op dit front. Er kan volgens de organisatie meer worden gedaan om voltijdse carrieres voor moeders te faciliteren.

Verdere openstelling grenzen
De OESO suggereert ten slotte ook een verdere openstelling van de grenzen voor arbeid. Om de tekorten op de arbeidsmarkt te bestrijden, zou Nederland bijvoorbeeld een visa-systeem gebaseerd op vaardigheden kunnen overwegen.

Bron: OESO, 31 januari 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek