loading
views

Beëindigingvergoeding ondanks nieuwe baan

Januari 2008

Een werknemer is sinds 1985 in dienst bij een werkgever. Begin 2005 kondigt de werkgever aan dat het bedrijf wegens bedrijfseconomische redenen gesloten zal moeten worden. De werkgever verzoekt de werknemers dan ook om uit te kijken naar een andere baan. In verband hiermee heeft de werknemer zelf een andere baan gezocht en gevonden. In maart 2005 zegt de werknemer zijn arbeidsovereenkomst per 29 april 2005 op en begint per 1 mei 2005 bij zijn nieuwe werkgever.

Sociaal Plan
Met ingang van 21 april 2005 treedt het Sociaal Plan bij de werkgever in werking. Artikel 1.5 van het Sociaal Plan bepaalt dat “het Sociaal Plan van toepassing is op alle werknemers die op de datum van inwerkingtreding van dit Sociaal Plan voor onbetaalde tijd in dienst zijn van de werkgever en waarvan de werkzaamheden en de daarmee verbonden functie vervalt als gevolg van de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten”. In artikel 4.3 van het Sociaal Plan is bepaald dat indien de werknemer een aanbod tot interne herplaatsing niet accepteert en er geen andere interne herplaatsingsmogelijkheden zijn, de (financiële) voorzieningen van het Sociaal Plan op de werknemer van toepassing zijn.

Beëindigingvergoeding?
De werknemer is van mening dat hij gezien het Sociaal Plan recht heeft op een beëindigingvergoeding. De werknemer valt immers onder het gestelde in artikel 1.5 Sociaal Plan. Hij had op het moment van de inwerkingtreding van het Sociaal Plan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en zijn functie komt te vervallen wegens bedrijfseconomische redenen. De werkgever stelt dat de beëindiging van de werkzaamheden van de werknemer niet het gevolg is geweest van de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten, maar van de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer. Artikel 1.5 Sociaal Plan zou daarom niet van toepassing zijn op de werknemer.

Kantonrechter: ruime interpretatie onontkoombaar
De kantonrechter overweegt dat bij de uitleg van het Sociaal Plan naast de taalkundige betekenis, ook acht dient te worden geslagen op de kenbare ratio, strekking en systematiek van de regeling waartoe de bepaling behoort, en op de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen waartoe verschillende, op zichzelf mogelijke, tekstinterpretaties zouden leiden. In dit geval heeft de kantonrechter aangenomen dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer het gevolg is geweest van de aangekondigde beëindiging van de bedrijfsactiviteiten en dat het Sociaal Plan van toepassing is op de werknemer. Uit artikel 1.5 Sociaal Plan blijkt niet dat voor de toepasselijkheid van het Sociaal Plan vereist is dat de desbetreffende functie al vervallen is. In artikel 1.5 Sociaal Plan staat immers het woord “vervalt”, wat ook op een toekomstige gebeurtenis kan slaan. De werknemer kan er voor kiezen om bij een andere werkgever in dienst te treden, in plaats van zich te laten herplaatsen. De werknemer behoudt dan wel zijn aanspraken op een beëindigingsvergoeding. Een andere uitleg zou ertoe leiden dat de voortvarendheid van de werknemer negatief zou worden beloond.

Bron: Rechtspraak.nl LJN-nr BC 1739

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek