loading
views

Principeakkoord CAO ABU Vast 2008

29 januari 2008

Vakbonden en de ABU hebben maandag overeenstemming bereikt over een principeakkoord 2008 voor werknemers van ABU-uitzendbureaus. Belangrijkste elementen: een loonsverhoging, experimenten met flexibeler werken en aandacht voor werkplezier.

De cao voor vaste medewerkers van uitzendondernemingen loopt een jaar en gaat in per 1 januari 2008. De lonen gaan omhoog met 3,25 procent en er is 1 procent extra beschikbaar voor resultaatuitkering of winstuitkering.

Experimenten: meer flexibiliteit
Opvallend zijn de afspraken over flexibeler werktijden. De bedrijven gaan hiermee experimenteren. Zo is het toegestaan de gewone werkdagen te rekken naar 20.00 uur. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet hiermee instemmen. Ook wordt het mogelijk om meer flexibiliteit aan te brengen in roosters. Denk aan het verruimen van het aantal uren per dienst of het variëren in het aantal uren per week. Hiervoor is toestemming nodig van een commissie van werkgevers en vakbonden. Beide experimenten hebben een looptijd van 1 juli 2008 tot 1 januari 2010. De regelingen worden geëvalueerd in november 2009.

Meer resultaatuitkeringen
“Spannende experimenten”, vindt bestuurder Toon Wennekers van FNV Bondgenoten. Hij is daarnaast tevreden over de loonafspraken. “Het is een goede loonsverhoging.” Werknemers komen in aanmerking van een resultaatafhankelijke uitkering van 1 procent als zij in dienst zijn van de werkgever op 31 december van het jaar waarin deze wordt uitgekeerd. Wennekers: “Voor heel veel mensen gaat de winstuitkering dus omhoog van 2 naar 3 procent. Dat is mooi.” Hij wijst erop dat er in het principeakkoord ook veel aandacht is voor de kwaliteit van uitzendwerk. Zo komt er een onderzoek naar levensfasebewust personeelsbeleid en een studie naar het voorkomen van agressie en te hoge werkdruk.

Tekst Principeakkoord CAO ABU Vaste medewerkers 2008

Bron: FNV Bondgenoten, 29 januari 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek