loading
views

´Depotstelsel levert extra lasten op´

29 januari2008

Omdat het G-rekeningensysteem is verouderd wil staatssecretaris De Jager van Financiën het vervangen door een depotstelsel, dat zoveel mogelijk via internet werkt.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland zal het depotstelsel zorgen voor hogere administratieve lasten. Staatssecretaris De Jager heeft in december vorig jaar bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend voor het vervangen van het g-rekeningenstelsel door een depotstelsel. Volgens De Jager moet dit onder andere leiden tot een vermindering van de administratieve lasten van het bedrijfsleven.

Hogere administratieve lasten
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn echter van mening dat het depotstelsel voor werkgevers juist veel hogere administratieve lasten zal opleveren. Bovendien zullen werkgevers te maken krijgen met een financiële lastenverzwaring. En door het verdwijnen van de informele rechtstreekse storting zullen ondernemers in veel gevallen hun aansprakelijkheid helemaal niet meer kunnen uitsluiten, stellen de ondernemersverenigingen. Zij concluderen dat ondernemers met dit wetsvoorstel veel slechter af zijn dan onder het huidige g-rekeningenstelsel en wijzen het depotstelsel dan ook ‘ten stelligste’ af.

Liever een geoptimaliseerde G-rekening
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn het wel met het kabinet eens dat één sluitend systeem van risicodekking wenselijk is. Maar volgens de twee organisaties zou het daarbij moeten gaan om een optimalisering van het g-rekeningenstelsel. Een G-rekening is een geblokkeerde rekening waarop aannemers of inleners bedragen storten voor onder meer loonbelasting en premie werknemersverzekeringen. Hiermee voorkomen ze dat ze aansprakelijk worden gesteld als deze heffingen niet worden betaald door een uitlener of (onder)aannemer.

Loonbelasting  en premieheffing – nieuws
»
Meer

Bron: VNO-NCW, 29 januari 2008


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.  

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

 

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek