loading
views

Geen burgerservicenummer = anoniementarief

28 januari 2008

Met ingang van 1 januari 2008 is het anoniementarief van 52% van toepassing indien het sociaal-fiscaalnummer (sofinummer, inmiddels vervangen door het burgerservicenummer, BSN) van de werknemer in de loonadministratie ontbreekt.

Bij het ontbreken van het sofinummer mag de werkgever geen rekening houden met heffingskortingen, franchises en maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de Zorgverzekeringswet.

Taak inspecteur
Met ingang van 1 januari 2008 kan de inspecteur, als op enig moment wordt geconstateerd dat een werknemer niet in de loonadministratie van de werkgever is opgenomen of dat voor een werknemer niet, te laat, onjuist of onvolledig eerstedagsmelding is gedaan, zonder nader bewijs het standpunt innemen dat de werknemer reeds zes maanden bij de werkgever in dienst is. Hij kan dan voor het vaststellen van het loon over deze zes maanden uitgaan van het loon dat de werknemer geniet op het moment waarop de fout wordt geconstateerd. Een werkgever heeft wel de mogelijkheid om tegenbewijs te leveren.

Bewijslast gedeeltelijk verlegd naar werkgever
In het verleden moest de inspecteur bij de belastingdienst aannemelijk maken dat deze werknemer al langer bij de werkgever in dienst was en niet vanaf het moment van de controle. Deze bewijslast leverde in de praktijk voor de inspecteur vaak problemen op, waardoor het inhuren van illegale werknemers niet effectief kon worden aangepakt. Nu is met ingang van 1 januari 2008 de bewijslast gedeeltelijk verlegd naar de werkgever.

Naheffingsaanslag
Hierdoor kan de belastingdienst zonder nader bewijs een naheffingsaanslag over de zes voorafgaande maanden opleggen tegen het anoniementarief van 52%. Tevens kan hij een boete opleggen. Over periodes voor 1 januari 2008 kan op grond van deze fictie geen naheffingsaanslag worden opgelegd. Om over deze tijdvakken een naheffingsaanslag loonbelasting te kunnen opleggen, zal de inspecteur bewijs moeten leveren. Het loon dat voor de naheffing in aanmerking wordt genomen, wordt voor de periode van zes maanden ten minste vastgesteld op de hoogte van het loon op het moment van de controle. De fictie geldt ook voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Indien de werknemer feitelijk voor een kortere periode in dienst is dan wel een lagere beloning heeft ontvangen, dient de werkgever dit aan te tonen.

Belastingdienst slagvaardiger
De zesmaandenfictie geeft de belastingdienst de mogelijkheid illegale arbeid en gebreken in de loonadministratie harder aan te pakken. Om problemen te voorkomen, dienen werknemers te allen tijde in de loonadministratie te worden opgenomen en dient de eerstedagsmelding voor nieuwe werknemers voor aanvang van de werkzaamheden op correcte wijze te worden ingediend.

Bron: Flexservice Solutions, 28 januari 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek