loading
views

Principeakkoord CAO Raet 200825 januari 2008

Naam
CAO Raet

Looptijd
1 januari 2008 t/m 31 december 2008

CAO-teksten
CAO Raet Onderhandelingsresultaat
CAO Raet 2006-2007

CAO-code t.b.v. loonheffing
2527

Loonmutaties
In het hart van de beloningsmatrix wordt de beloning 3,5% verhoogd. Zie voor meer informatie de matrix in het onderhandelingsresultaat.

Arbeidsvoorwaarden
WGA-premie: gedurende de looptijd van deze CAO zal de premie niet bij werknemers In rekening worden gebracht.
Overwerk: de grens waarboven geen overwerk wordt vergoed is flink verhoogd. De grens voor overwerkvergoeding lag bij een inkomen van < 2640,-
Er is overeengekomen om ingaande looptijd CAO medewerkers met een bruto inkomen tussen de < 2400,-- en < 3000,-- een overwerkvergoeding van 100% geven. Boven de < 3000,-- bestaat er geen recht op overwerkvergoeding. De rest van de bestaande tekst over overwerk blijft ongewijzigd.
Beschikbaarheidspremie: de huidige regeling zal zodanig worden uitgebreid dat uitbetaling van de regeling naar rato zal worden toegepast. Dit betekent dat mensen gedurende het lopende jaar kunnen meedoen en niet meer alleen per 1 januari van enig jaar.
Standby-vergoeding: de leeftijdsgrens waarop mensen ingedeeld kunnen worden in de standby-regeling wordt verhoogd van 55 jaar naar 60 jaar. Gelijkertijd wordt de standby-vergoeding met 10% verhoogd.
Zie voor meer details en wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden de download van het onderhandelingsresultaat.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek