loading
views

Rekenkamer: ´Premie AOW kan omlaag´

25 januari 2008

De premie voor de AOW kan flink omlaag zonder dat dit leidt tot een tekort in het fonds voor de oudedagsvoorzieningen en zonder dat het rijk er belastinggeld bij moet leggen.

Dat schrijven onderzoekers van de Algemene Rekenkamer vandaag in het vakblad Economische Statistische Berichten. Volgens de onderzoekers is de totale opbrengst van de AOW-premies voldoende om alle uitkeringen aan 65-plussers te betalen. Het AOW-fonds vertoont echter een groeiend tekort. Dat komt niet door de vergrijzing, wel is dit het gevolg van de werking van heffingskortingen.

Heffingskortingen
De heffingskortingen – en vooral de arbeidskorting – drukken een zware stempel op de opbrengsten van de AOW-premies. Het rijk vult dit gat in het fonds vervolgens weer op met miljarden uit de schatkist om de AOW te kunnen betalen.

Geen principiële duscussies
Het doorsluizen van het geld gebeurt volgens de onderzoekers geruisloos, zonder dat er principiële discussie over zijn gevoerd. Volgens hen is de vermenging van premies en belastingen niet helder, niet doelmatig en is het ook onnodig het AOW-fonds zo te beheren. Ze pleiten ervoor de heffingskorting voortaan uit de schatkist te betalen. De premie voor de AOW kan dan flink omlaag. Tegelijk moet dan wel het belastingtarief in de eerste twee schijven omhoog. Daardoor nemen de lasten voor 65-plussers iets toe.

Reactie minister van Financiën
Minister van Financiën Wouter Bos wijst advies over lagere AOW-premie van de hand. Hij reageert daarmee op het onderzoek van de Algemen Rekenkamer. ‘Het leidt tot een negatieve koopkrachtontwikkeling voor 65-plussers. Daarom kiezen we er niet voor’, aldus Bos.

Sociale Zekerheid – nieuws
» Meer

Bron: Algemene Rekenkamer, 25 januari 2008


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.     

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek