loading
views

No-risk polis helpt niet

25 januari 2008

De jeugdwerkloosheid is het hoogst onder jongeren die niet over een startkwalificatie beschikken. Om deze jongeren aan het werk te krijgen is het belangrijk dat zij tenminste een startkwalificatie1 halen.

Eén van de redenen waarom werkgevers deze jongeren geen beroepspraktijkvormingsplaats (BPV-plaatsen) aanbieden zou zijn dat deze jongeren vaker verzuimen en niet de juiste werkhouding hebben. Om werkgevers te stimuleren om deze jongeren in dienst te nemen is in 2006 de ‘no-riskpolis’ ingesteld. Deze polis geeft een financiële compensatie voor de loonkosten van de jongere indien deze zich ziek meldt. Het ministerie van SZW heeft besloten om de no-riskpolis te testen in zes gemeenten en vier sectoren. De resultaten daarvan zijn niet hoopgevend.
 
Niet geleerd te solliciteren
De onderzoeksresultaten laten zien dat leerlingen vaak niet goed voorbereid zijn op een sollicitatiegesprek, omdat ze niet hebben geleerd te solliciteren. Er blijkt sprake te zijn van een cultuurkloof tussen de leerling en de vertegenwoordiger van het erkend leerbedrijf. Het bedrijf ervaart het gedrag van de leerling tijdens de sollicitatie als ongeïnteresseerd, terwijl de leerling wel gemotiveerd en geïnteresseerd is, maar een afwachtende houding aanneemt.

Verkeerde studiekeuze
Iets meer dan de helft van de erkende leerbedrijven constateert dat veel leerlingen stoppen met de opleiding, omdat men de verkeerde studiekeuze blijkt te hebben gemaakt. Daarom is het van belang dat de leerling goed wordt begeleid door de decanen van het VMBO en het MBO bij de keuze van de vervolgopleiding. Een beroepskeuzetest kan meer houvast bieden bij het kiezen van een MBO-opleiding.

Gebrek aan motivatie
De onderzoeksresultaten laten duidelijk zien dat het gebrek aan motivatie, en niet het verzuim, de reden is waarom bedrijven geen jongeren aannemen. Een afzonderlijke regeling als de no-risk draagt dan ook niet bij aan het wegnemen van drempels bij het aannemen van jongeren.

Voorkeur één loket
De belangrijkste reden waarom juist ook (kleine) bedrijven geen gebruikmaken van de subsidies waaronder de no-risk zijn onbekendheid met de verschillende subsidies, de administratieve last die het aanvragen van de no-risk met zich meebrengt en de diversiteit aan regelingen die separaat aangevraagd moeten worden. Bedrijven geven de voorkeur aan één loket waar alle regelingen in een keer aangevraagd kunnen worden.

Gebruik no-risk beperkt gebleven
Het gebruik van de no-risk is beperkt gebleven, vooral omdat verzuim onder jongeren nauwelijks een rol speelt in de perceptie van de leerbedrijven. Daarbij komt dat de verzekeringsmaatschappijen, waarbij de polis is ondergebracht, een aantal wachtdagen hanteren voordat tot uitkering wordt overgegaan. Werkgevers geven daarentegen wel aan dat de no-risk een onderdeel zou kunnen vormen van een cocktail aan regelingen die via één loket worden aangeboden aan de bedrijven. Deze cocktail kan per sector anders worden ingevuld.

Aantal redenen om jongeren niet aan te nemen
Werkgevers concluderen dat ziekteverzuim voor hen geen reden is om jongeren met weinig kansen niet aan te nemen. Belangrijke redenen zijn daarentegen wel: het opleidingsniveau dat niet aansluit bij het werk en gebrek aan tijd om de jongeren te begeleiden. Ook de administratieve rompslomp die de no-riskpolis met zich meebrengt is een reden om er geen gebruik van te maken.

Sociale zekerheid – nieuws
»
Meer

Bron: SZW, 25 januari 2008


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.  

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

  

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek