loading
views

Werkgever let niet goed op

24 januari 2008

In januari 2006 moet met een heftruck een elektrische pompwagen in een vrachtwagen worden getild. Tijdens het heffen valt een werknemer achterover met zijn hoofd op de grond. Hij overlijdt enkele dagen later aan zijn verwondingen.

Na onderzoek legt de Arbeidsinspectie een boete van 11.250 euro op wegens overtreding van artikel 7.22 Arbobesluit (oud). De inspectie vindt dat de werkgever niet alles heeft gedaan wat in redelijkheid verwacht mocht worden om de overtreding te voorkomen.

Werkgever in beroep
Het bezwaar wordt ongegrond verklaard en de werkgever gaat in beroep. De werkgever vindt dat hem niet kan worden verweten dat hij onvoldoende toezicht hield, gezien de functie van het slachtoffer en het feit dat deze gewend was zelfstandig te werken.

Arbobesluit overtreden
De rechtbank constateert dat art. 7.22 Arbobesluit is overtreden, met noodlottig gevolg. De overtreding is aangemerkt als beboetbaar feit. In beginsel mag dan van verwijtbaarheid worden uitgegaan. Als een werkgever vindt dat hem geen verwijt te maken valt, moet hij dit aannemelijk maken. De boete is gebaseerd op Arbobeleidsregel 33, achtste lid. Voor een ongeval geldt een vast boetebedrag, dat onder bepaalde omstandigheden kan zakken.

Naleving arbowetgeving ontbrak
Gezien de verklaringen van enkele werknemers is de rechtbank van oordeel dat effectief toezicht op naleving van de arbowetgeving ontbrak. Van een werkgever mag worden verwacht dat zijn leidinggevenden zorgen voor naleving van de veiligheidsregels en daarop ook toezicht houden. Het feitelijke toezicht moet zodanig zijn dat werknemers worden gestimuleerd om zich aan de veiligheidseisen te houden. De werkgever heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij alles heeft gedaan wat in redelijkheid mocht worden verwacht. Het beroep wordt verworpen.

Arbo – nieuws
Meer nieuws

Bron: Rechtbank Alkmaar, 24 januari 2008, LJN BC3675


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.  

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

 

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek