loading
views

Werkgever hoeft niet langdurig te investeren in arbeidsongeschikte

Januari 2008

Een werknemer is tijdens een bedrijfsongeval arbeidsongeschikt geworden. Hij is door het UWV voor 15% tot 25% arbeidsongeschikt bevonden en kan daardoor zijn eigen functie als distributiemedewerker niet meer uitvoeren.

Het UWV oordeelt dat bij de werkgever geen andere passende arbeid voorhanden is. De werknemer krijgt vanaf zijn hersteldmelding een gedeeltelijke WAO-uitkering, een aanvullende bijstanduitkering en inkomsten uit een nieuw dienstverband. Ook de Arbo-dienst heeft binnen de organisatie van de werkgever gezocht naar passende beschikbare functies. Uit dit onderzoek blijkt alleen de functie “administratieve functie bedrijfsbureau” passend te zijn, mits de werkgever bereid is om te investeren in opleiding, coaching en begeleiding en de werknemer niet direct geheel zelfstandig zijn werkzaamheden zal moeten uitoefenen.

Passend
De werkgever is hier niet toe bereid en dient (succesvol) een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. De werknemer kan zich hier niet in vinden en vordert wedertewerkstelling en loondoorbetaling vanaf de datum van de hersteldmelding tot aan de datum van de mogelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Twee tot drie jaar scholing
De kantonrechter wijst de vordering van de werknemer toe. In hoger beroep wordt het vonnis van de kantonrechter vernietigd en wordt de werkgever in zijn gelijk gesteld. De rechter overweegt dat vaststaat dat de werknemer niet voldeed aan de gestelde functievereisten (zoals ruime administratieve werkervaring en een goede kennis van Excel, Word en Access) en daarom twee of drie jaar scholing zou moeten volgen om zich voor de functie “administratieve functie bedrijfsbureau” te kwalificeren. Daar komt nog bij dat de betreffende functie op MBO niveau is terwijl de werknemer nu op LBO niveau functioneert.

Niet passend
Hoger beroep: Gelet op dit alles mag de functie niet als passend aangemerkt worden. Bovendien is er überhaupt geen vacature voor de betreffende functie binnen de organisatie voorhanden. Van de werkgever mag redelijkerwijs niet verlangd worden dat hij de werknemer in staat stelt zich om te scholen, hetgeen twee tot drie jaar zal duren, daarbij het loon en de opleidingskosten zou betalen, terwijl daar geen arbeid tegenover staat.
.

Bron: Rechtspraak.nl LJN-nr BC 1192

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek