loading
views

Groen Links wil vaderschapsverlof verlengen

23 januari 2008

Groen Links heeft een wetsvoorstel ingediend met betrekking tot het invoeren van vaderverlof dat tweemaal de arbeidsduur per week bedraagt.

Partners met een deeltijdbaan hebben dus recht op een evenredig kleiner aantal verlofdagen. De partner kan de verlofdagen opnemen binnen een periode van vier weken vanaf de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont. Het huidige kraamverlof geeft de partner van de moeder recht op slechts twee dagen betaald verlof na de bevalling of terugkeer naar huis van de moeder en de baby. Verder zijn er andere wettelijke en niet-wettelijke verlofmogelijkheden, zoals ouderschapsverlof, kortdurend zorgverlof, kortverzuimverlof, bovenwettelijke vakantiedagen, ADV-dagen, etc.

Bezwaren AWNV
Werkgeversvereniging AWVN onderschrijft dat vaders een belangrijke rol hebben in de opvoeding en verzorging van hun kind, ook in de prille babytijd. De adviesorganisatie heeft er echter bezwaren tegen dat de kosten van het vaderverlof volledig bij werkgevers worden neergelegd. Bovendien acht AWVN geen noodzaak voor dit nieuwe recht op verlof. In de praktijk komen werkgever en werknemer onderling tot goede afspraken, al dan niet op basis van de CAO en afhankelijk van de wensen en behoeften van de vader. 
 
Nederland Europese achterhoede
Van het recht op vaderverlof kan niet worden afgeweken bij CAO of in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, zoals dat wel kan bij het huidige kraamverlof. Nederland zou tot de Europese achterhoede behoren als het gaat om vaderverlof. Het is zeer divers geregeld in de verschillende landen, zeker waar het gaat om de financiering. Zo kent Frankrijk wel een vaderverlof, maar wordt dat niet door de werkgever gefinancierd.

Bron: AWNV, 23 januari 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek