loading
views

Arbeidsverdrag zeevaart

18 januari 2008 

De Rijksministerraad heeft er op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd het Maritieme Arbeidsverdrag 2006 te bekrachtigen.

Het verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie verbetert wereldwijd de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van zeelieden. Zo moet het verdrag oneerlijke concurrentie tegengaan die ontstaat doordat bepaalde ‘goedkope vlaglanden’ internationale regels niet willen of kunnen naleven.

Bekrachtiging economisch belangrijk
Voor Nederland als belangrijk zeevarend land met Rotterdam als wereldhaven, is bekrachtiging economisch belangrijk. Dit komt onder meer omdat het niet bekrachtigen er toe zou kunnen leiden dat Nederlandse schepen niet meer worden toegelaten tot havens in landen die het verdrag wel hebben bekrachtigd. Met de bekrachtiging van het verdrag komt het kabinet tegemoet aan de wens van zowel werkgevers als werknemers.

Veel regels wijzigen
Bekrachtiging van het verdrag betekent dat Nederland veel regels moet wijzigen. Daarover zal het kabinet een nader besluit moeten nemen. Pas daarna zal het kabinet de bekrachtiging ter goedkeuring voorleggen aan het parlement. Het kabinet wil de wijzigingen uiterlijk in 2010 doorgevoerd hebben, zodat Nederland dan daadwerkelijk partij wordt bij het verdrag. 

Sociale zekerheid – nieuws
»
Meer

Bron: SZW, 18 januari 2008


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.  

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek