loading
views

Werkloosheid opnieuw gedaald

17 januari 2008

In de laatste drie maanden van 2007 heeft de daling van de werkloosheid zich onverminderd voortgezet. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In 2007 waren gemiddeld 344 duizend personen werkloos. Daarmee is het jaargemiddelde 69 duizend lager dan in 2006. Deze afname is even groot als het voorgaande jaar. De werkloosheid daalde in 2007 in alle leeftijdsgroepen en zowel onder vrouwen als mannen.

Daling werkloosheid over hele linie
In 2007 is de werkloosheid over de hele linie afgenomen. Onder mannen daalde de werkloosheid nog wat sterker dan onder vrouwen. Gemiddeld over het hele jaar was 3,6 procent van de mannelijke beroepsbevolking werkloos, tegen 5,7 procent van de vrouwelijke.
De werkloosheid is in 2007 in alle leeftijdsgroepen afgenomen. De sterkste daling deed zich voor onder de 25-44-jarigen. Hier nam de werkloosheid af tot 3,6 procent. De jeugdwerkloosheid bedroeg in 2007 gemiddeld 9,2 procent, terwijl de werkloosheid onder 45-plussers uitkwam op 4,3 procent. 

Werkloosheid nog boven niveau 2001
Het jaargemiddelde van de werkloosheid is al twee jaar achtereen flink gedaald. In 2005, toen de werkloosheid een top bereikte, waren gemiddeld 483 duizend personen werkloos. Sindsdien is de werkloosheid gedaald tot 344 duizend in 2007. Het aantal werklozen ligt in 2007 echter nog altijd ruim boven het laagste punt van 2001, toen 252 duizend personen werkloos waren.

In vierde kwartaal 2007 verder afgenomen
Gecorrigeerd voor seizoeneffecten kwam de werkloosheid in de laatste drie maanden van 2007 uit op 314 duizend personen, 6 duizend minder dan in de periode ervoor. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het beter de ontwikkeling van de werkloosheid over een langere periode te bekijken. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid daalde in het afgelopen halfjaar gemiddeld met ongeveer 7 duizend per maand.

Bron: CBS, 17 januari 2008


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.   

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek