loading
views

Aansprakelijkheid woon-werk verkeer

16 januari 2008

Ook al bestaat er bij woon-werkverkeer een verband met het werk, toch wordt het reizen in de regel niet opgevat als uitoefening van de te verrichten werkzaamheden. Daarom stelt de Hoge Raad de werkneemster in het ongelijk.

Krachtens artikel 7:658 BW heeft de werkgever een zorgverplichting voor de veiligheid van de werknemer. Soms geldt die ook voor het woon-werkverkeer, echter niet in het geval van de werkneemster die de schade wilde verhalen van een ongeval dat haar met haar leaseauto op weg naar huis overkwam.

Expliciet opdracht werkgever
De werkneemster beriep zich op een arrest van de Hoge Raad uit 2002 toen een werknemer samen met drie collega’s in zijn privé-auto van zijn woonplaats naar een bouwproject moest rijden. Deze werknemer had expliciet opdracht gekregen van zijn werkgever om met zijn eigen auto te rijden en hij ontving op grond van de cao een vergoeding voor de gereden kilometers. De Hoge Raad vond in die zaak dat het vervoer op één lijn te stellen was met verplichtingen die voortvloeien uit de uit te voeren werkzaamheden.

Deze zaak niet hetzelfde als zaak uit 2002
In de zaak van de werkneemster met de leaseauto ziet de Hoge Raad geen overeenkomst met deze zaak uit 2002. Doorslaggevend hierbij is dat de werkneemster geen expliciete opdracht van haar werkgever heeft gekregen om van haar leaseauto gebruik te maken. Het vervoer was niet op grond van een cao met regels en plichten omgeven. Daarom is de werkgever op grond van zijn zorgverplichting niet verantwoordelijk voor het verkeersongeval dat werkneemster onderweg van haar werk naar huis overkwam.

Zorgplicht werkgever
Woon-werkverkeer valt alleen onder de zorgplicht van een werkgever als een werknemer expliciet opdracht krijgt om met zijn eigen auto naar het werk te rijden, ofwel: als het vervoer met regels en plichten is omgeven.

Bron: Hoge Raad, 16 januari 2008, LJN: BB6178

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek