loading
views

Jurisprudentie: beoordelingsgesprek

Januari 2008

Bedrijfsjurist
De werkneemster is per 15 februari 2005 op detacheringsbasis voor de werkgever gaan werken. Aansluitend daarop is zij per 1 juli 2005 voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij de werkgever in de functie van bedrijfsjurist.

Verwijtend beoordelingsgesprek
In de jaren 2005 en 2006 zijn er nooit problemen geweest en heeft de werkneemster altijd naar behoren gefunctioneerd. Tijdens een beoordelingsgesprek op 22 augustus 2007 maakt de werkgever jegens de werkneemster ernstige verwijten, zoals een tekort aan loyaliteit, betrokkenheid en pro-activiteit. Dit beoordelingsgesprek duurde slechts vijf minuten en kwam voor de werkneemster totaal onverwacht. Na dit gesprek heeft de werkneemster zich ziek gemeld. Sindsdien is er volgens de Arbo-arts sprake van een conflictueuze werksituatie.

Ontbindingsverzoek en tegenverzoek
In verband hiermee verzoekt de werkgever bij de kantonrechter de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verandering van omstandigheden. De door de werkgever aangeboden vergoeding komt overeen met de toepassing van de kantonrechtersformule met factor C = 1. De werkneemster bepleit afwijzing van het verzoek. Zij ontkent het merendeel van de door de werkgever aangevoerde stellingen. Het enige dat de werkneemster erkent is dat de inhoud van het beoordelingsgesprek voor haar totaal onverwacht kwam, er tijdens dit gesprek geen sprake was van een open en positieve gedachtewisseling, zoals wel bij een beoordelingsgesprek mag worden verwacht, zij sindsdien arbeidsongeschikt is en er sprake is van een conflictueuze werksituatie. De werkneemster dient wel een tegenverzoek in om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Zij geeft hierbij aan dat zij niet langer vertrouwen heeft in een zinvolle voorzetting van de samenwerking. Werkneemster betoogt dat een ontbindingsvergoeding op zijn plaats is, overeenkomstig de kantonrechtersformule met factor C = 3, te vermeerderen met EUR 7.500,- ter zake van rechtsbijstandkosten.

Slechte beoordeling kwam onverwacht
De kantonrechter stelt vast dat de werkneemster in 2005 en 2006 goed heeft gefunctioneerd en dat zij het gesprek niet heeft zien aankomen. Het komt de kantonrechter voor dat haar leidinggevende het gesprek niet heeft gevoerd om haar functioneren te bespreken en verbetering daarvan te bevorderen, maar om slechts de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op korte termijn te forceren. Voorts is aannemelijk dat de leidinggevende niet heeft gehandeld omdat de werkneemster tekort schoot in haar prestaties, maar om persoonlijke redenen.

Gericht op geforceerd vertrek
Het ontbindingsverzoek van de werkgever wordt afgewezen, dat van de werkneemster wordt toegewezen. De kantonrechter overweegt dat het gesprek van meet af aan gericht was op het geforceerde vertrek. Dit is ernstig in strijd met de eisen van goed werkgeverschap. Over de hoogte van de vergoeding bepaalt de kantonrechter dat de onverkorte toepassing van de kantonrechtersformule in dit geval niet billijk is, omdat het dienstverband betrekkelijk kort is geweest. De vergoeding zal daarom naar billijkheid worden toegekend. De vergoeding bedraagt EUR 40.000,- bruto, vermeerderd met EUR 5.000,- voor kosten rechtsbijstand.

Deze uitspraak is niet (nog) gepubliceerd.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek