loading
views

Wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet

8 januari 2008

Met ingang van 1 januari 2008 is artikel 4 Arbowet niet langer van toepassing op de werkgever die een uitzendkracht inleent.

Op grond van dit artikel zijn werkgevers verplicht om de arbeidsplaats van een werknemer die arbeidsongeschikt is geworden, aan te passen aan zijn beperkingen. De werkgever die een uitzendkracht inleent is vanaf 1 januari niet langer verplicht om de arbeidsplaats aan te passen als die werknemer arbeidsongeschikt wordt. Deze plicht ligt namelijk bij het uitzendbureau.

Wie is geen vrijwilliger
Een andere wijziging in de Arbowet heeft te maken met de vraag wie wordt beschouwd als vrijwilliger in de zin van de wet. Vrijwilligers vallen grotendeels buiten de bescherming van de Arbowet. Om te voorkomen dat de verkeerde personen als vrijwilligers worden beschouwd, wordt nu in de wet zelf een opsomming gegeven van personen die weliswaar tegen een zeer geringe vergoeding werken, maar die toch geen vrijwilliger zijn. Het gaat om:
* degenen die arbeid verrichten ter voorbereiding op beroepsmatige arbeid, zoals leerlingen, stagiairs, en personen die op een proefplaats werken;
* degenen die arbeid verrichten in het kader van een taakstraf;
* degenen die arbeid verrichten in een gevangenis, een huis van bewaring of een TBS-inrichting.

Wel onder de Arbowet
Deze personen vallen dus volledig onder de bescherming van de Arbowet, ook al werken ze niet beroepsmatig en tegen een kleine vergoeding.

Bron: Volledige wettekst: Verzamelwet SZW-wetgeving 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek