loading
views

Wijziging intrekking verleend ouderschapsverlof

8 januari 2008

Met ingang van 1 januari 2008 is de gang van zaken rond de intrekking van een reeds toegekend ouderschapsverlof gewijzigd (artikel 6:6 Wet arbeid en zorg).

Voortaan geldt de volgende regeling:
* Intrekking of wijziging van een reeds toegekend ouderschapsverlof is alleen mogelijk als de werkgever daarmee instemt.
* Als de werknemer verzoekt het verleende ouderschapsverlof niet op te nemen of niet voort te zetten, omdat hij/zij in de afgesproken periode zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of adoptieverlof op wil nemen, is de werkgever verplicht met dit verzoek in te stemmen. Dit is nieuw.
* Als de werknemer verzoekt het verleende ouderschapsverlof niet op te nemen of niet voort te zetten wegens onvoorziene omstandigheden, kan de werkgever dit verzoek alleen afwijzen met een beroep op zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.
* Als het ouderschapsverlof niet wordt voortgezet in verband met het opnemen van zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of adoptieverlof, wordt het resterende deel van het ouderschapsverlof opgeschort. Dit is nieuw. In de overige situaties vervalt het resterende deel van het ouderschapsverlof.

Bron: Volledige wettekst: Verzamelwet SZW-wetgeving 2008


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.   

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek