loading
views

FNV wil af van concurrentiebeding

7 januari 2008

Concurrentiebeding is een bepaling in het arbeidscontract waarmee de werkgever wil voorkomen dat een werknemer overstapt naar een andere (concurrerende) werkgever. De FNV vindt concurrentiebeding beperking van de vrijheid van werknemers.

Zelfs uitzendkrachten worden gedwongen een concurrentiebeding te tekenen. ‘Teken die flauwekul niet. Of bedenk je tenminste drie keer voor je je handtekening zet onder een concurrentiebeding’. Die boodschap geeft FNV-voorzitter Agnes Jongerius mee aan werkend Nederland in haar nieuwjaarstoespraak. Tevens kondigt zij aan dat Nederlands grootste vakcentrale per brief aan minister Hirsch Ballin van Justitie het dringende verzoek gaat doen ‘dat hopeloos verouderde onding uit de wet te schrappen’.

Belemmering werknemer in vrijheid arbeidskeuze
Belangrijk bezwaar van de FNV is dat het concurrentiebeding een struikelblok is voor de arbeidsparticipatie en –mobiliteit. Met andere woorden: schrap je het beding, dan bevorder je een beter werkende en flexibelere arbeidsmarkt. Ander bezwaar – dat voor de FNV misschien nog wel zwaarder telt – is van principiële aard: het concurrentiebeding belemmert de werknemer in zijn vrijheid van arbeidskeuze na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Nieuw lobbyoffensief
Eerdere pogingen om bestaande wetgeving te herzien, liepen in de vorige kabinetsperiode stuk. Met name het verzet van de VVD was heftig. Die partij is nu veroordeeld tot de oppositie. Er waait een andere wind in Den Haag. Tijd voor een nieuw lobbyoffensief, zo is de redenering van de FNV. Navrant is dat de wettelijke regels over het concurrentiebeding dateren van 1907. Achtergrond van de wetgeving honderd jaar geleden was om werklieden en dienstboden ervan te weerhouden uit de school te klappen over de gedragingen en misdragingen van hun patroon.

Bron: FNV, 7 januari 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek