loading
views

Inlenersbeloning: Nederlandse CAO verplicht

8 januari 2008

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bevat in artikel 8 een regeling over de beloning van ingeleende uitzendkrachten.

Volgens de hoofdregel moet een werkgever aan een ingeleende uitzendkracht hetzelfde loon uitbetalen als hij aan zijn eigen personeel uitbetaalt. Maar, als het uitzendbureau is gebonden aan een eigen cao (bijvoorbeeld de cao voor uitzendkrachten), dan heeft de uitzendkracht aanspraak op de beloning die in die cao staat. De cao van het uitzendbureau heeft dan dus voorrang.

Cao naar Nederlands recht
Omdat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van buitenlandse uitzendkrachten die via een buitenlands uitzendbureau in Nederland worden tewerkgesteld, ligt hier het risico van sociale dumping op de loer. Daarom is met ingang van 1 januari in de Waadi vastgelegd dat het bij de toepassing van artikel 8 alleen kan gaan om een cao naar Nederlands recht. Dus: als een werkgever via een buitenlands uitzendbureau uitzendkrachten inleent, moeten die uitzendkrachten worden uitbetaald naar Nederlandse maatstaven. Een eventuele cao van dat buitenlandse uitzendbureau is voor de beloning van geen enkele betekenis. Deze wijziging is met ingang van 1 januari 2008 in werking getreden.

Bron: Volledige wettekst: Verzamelwet SZW-wetgeving 2008

Inlenersbeloning
> meer over inlenersbeloning en cao’s
 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek