loading
views

FlexService: kwaliteit

Kernwaarden
Kwaliteit is de belangrijkste kernwaarde van FlexService. Persoonlijke dienstverlening, betrouwbaarheid, efficiency en partnership zijn andere kernwaarden. Een goed product is fijn om mee te werken: het laat je nooit in de steek, het zorgt ervoor dat je geen fouten maakt en het doet wat het moet doen. Maar een goed product is bovenal snel en efficiënt. FlexService heeft de ambitie om marktleider te zijn / worden in de flexbranche. Een goed product is daarvoor de belangrijkste voorwaarde.


Co-makership
FlexService is ontwikkeld in een zeer succesvolle samenwerking met de branche. Het uitgangspunt was en is dat onze klanten beter dan wij weten wat ze nodig hebben in de front-, mid- en backoffice. Onze klanten hebben geholpen het product te specificeren, FlexService heeft het gebouwd en de klanten hebben het getest. Deze unieke samenwerking heeft er voor gezorgd dat het product gebruiksvriendelijk en bovenal efficiënt is. Om de samenwerking te bekrachtigen heeft FlexService zogenoemde klankbordgroepen opgericht voor de front- mid- en de backoffice, onze portal (FlexOnline) en FlexWarehouse (ManagementInformatie). Klanten worden uitgenodigd om zitting te nemen in deze klankbordgroepen die regelmatig samenkomen. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen door contact op te nemen met Marcel Kolff, directeur productontwikkeling, mkolff@flexservice.com.


Een goed product moet foutloos werken
Het werken aan innovatie is ondergeschikt aan het wegwerken van fouten. Fouten wekken irritatie op en zijn niet acceptabel. FlexService doet er daarom alles aan om het product foutloos te laten werken, ook al gaat dat ten koste van de innovaties die klanten graag ontwikkeld willen hebben.


Géén maatwerk
Veel pakketleveranciers in de flexmarkt zijn niet in staat te voorkomen dat aan elke klant een eigen (bijna maatwerk)versie wordt uitgeleverd. Het gevolg is dat de leverancier niet meer weet wat waar precies staat en dat bij elke nieuwe uitlevering onverwachte nieuwe problemen ontstaan, danwel oude problemen weer terugkomen. De klanten van FlexService, door ervaring wijzer geworden, geven expliciet aan hier niet van gediend te zijn.


Zeer hoge beschikbaarheid
Onze applicatie kent een zeer hoge beschikbaarheid. De laatste twee jaar is geen enkel incident met prioriteit 1 (volledige uitval) of 2 (een belangrijke module is uitgevallen) gemeld. Toch worden er regelmatig fouten ontdekt. Met name door nieuwe klanten die ofwel net iets anders met de applicatie omgaan dan de meer dan 200 voorgangers, ofwel werkzaam zijn in een specifieke marktniche en uitzonderingssituaties tegenkomen die niet eerder bekend waren bij FlexService. FlexService garandeert dat de gevonden fouten met spoed worden opgelost.


Kwaliteit van de dienstverlening
Het succes van FlexService wordt niet alleen bepaald door technologie, maar ook door de kwaliteit van onze dienstverlening. Lees meer over onze aanpak van implementatie en support »


Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek